Skoči do osrednje vsebine

36. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji obravnavala zadnje epidemiološke razmere in ukrepe za zajezitev širjenja virusa.

Prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na območju celotne Slovenije je prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi.

V regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev (rdeče regije) so prepovedane:

 • vse javne prireditve (npr. kulturne, športne, koncerti),
 • javni shodi,
 • poroke in
 • verski obredi.

Regije, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev (rdeče regije):

 1. Gorenjska (kumulativna 14-dnevna incidenca 265/100.000 prebivalcev)
 2. Jugovzhodna Slovenija (kumulativna 14-dnevna incidenca 155/100.000 prebivalcev)
 3. Koroška (kumulativna 14-dnevna incidenca 251/100.000 prebivalcev)
 4. Osrednjeslovenska (kumulativna 14-dnevna incidenca 229/100.000 prebivalcev)
 5. Posavska (kumulativna 14-dnevna incidenca 151/100.000 prebivalcev)
 6. Savinjska (kumulativna 14-dnevna incidenca 165/100.000 prebivalcev)
 7. Zasavska (kumulativna 14-dnevna incidenca 194/100.000 prebivalcev)

Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dovoljeno je zbiranje:

 • do deset ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili NIJZ,
 • skupini več kot deset oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva,
 • do šest sodelavcev pri uporabi skupnega osebnega transporta za prevoz na ali iz dela in ob uporabi zaščite nosne in ustne sluznice.

Javne prireditve, za katere je pred uveljavitvijo sprememb odloka (pred 16. 10. 2020) NIJZ izdal pozitivno mnenje, se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje.

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Omejitev prehajanja iz regije s slabimi epidemiološkimi razmerami

Vlada je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok začasno prepoveduje prehajanje iz regije s slabimi epidemiološkimi razmerami (rdeče regije). Meja, pri kateri statistična regija velja za regijo s slabimi epidemiološkimi razmerami, je določena pri kumulativni 14-dnevni incidenci nad 140/100.000 prebivalcev. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za dejavnosti, ki so omejene ali prepovedane z drugimi odloki.

Izjemoma je za posameznike dovoljeno prehajanje iz rdeče regije v druge regije ob upoštevanju priporočil NIJZ za:

 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču,
 11. koriščenje turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.

Posamezniku je omogočen dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin le v statistični regiji, kjer prebiva.

Ob upoštevanju priporočil NIJZ je na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča omogočeno tudi izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvajanje takšnih športno-rekreacijskih dejavnosti, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Za prebivanje v statistični regiji šteje stalno ali začasno prebivališče, pri čemer je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS se:

 1. natančneje določa ukrep glede na obarvanost cone,
 2. dodatno omeji število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih ter fitnes centrih in zaprtih športnih objektih ter trgovinskih centrih, posameznih trgovinah, bankah, poštah, lekarnah in zavarovalnicah,
 3. začasno določa zaprtje ali omejitve poslovanja v rdeči coni.

Za regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih ne presega 140 na 100.000 prebivalcev se število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih ter v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko. Gostinski obrati v teh regijah lahko delujejo po že ustaljenih pravilih med 6.00 in 22.30.

Zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja pa se v rdečih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev, prepoveduje ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in športnih objektih.

Opravljanje gostinske dejavnosti v kavarnah, slaščičarnah, okrepčevalnicah, barih, restavracijah, gostilnah, kmetijah, priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno v nastanitvenih obratih, vendar le za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih in sicer od 6.00 do 22.30. V ostalih gostinskih obratih je dovoljena izključno dostava hrane in pijače ali osebni prevzem.

Z Odlokom se omejuje tudi število strank, ki so lahko hkrati v frizerskih ali kozmetičnih salonih, in sicer na eno stranko v prostoru.

Ta odlok začne veljati en dan po objavi v Uradnem listu, to je 16. oktobra 2020. Na podlagi tega bo NIJZ na ta dan na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije objavil uradne podatke o številu okuženih po regijah, ki jih bo posodabljal najmanj enkrat tedensko. Ukrepi iz tega odloka bodo tako začeli veljati naslednji dan po objavi uradnih podatkov NIJZ, to je 17. oktobra 2020.

Vlada sprejela Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Dopolnitev in spremembe odloka pri gibanju in zadrževanju dodatno določa obveznost nošenja zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) tudi na odprtih javnih krajih in prostorih ter v osebnih vozilih, in sicer v tistih statističnih regijah, kjer podatki izkazujejo, da je število okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev višja od 140.

Ne glede na navedeno pa predlog odloka določa izjeme, ko uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza, ni potrebna. Tako zaščitna maska ni potrebna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, učence v osnovni šoli ter dijake v srednji šoli, ko so v matičnem oddelku.

Prav tako maska ni obvezna za vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki ter učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci ter osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo, če je pri slednji mogoče zagotavljati vsaj 3 metre medosebne razdalje. Višji in visokošolski učitelji maske ne uporabljajo, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala. Zaščitna maska ali drugih oblik zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri prevozih z osebnimi vozili ni obvezna, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.