Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 36. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog odloka o ceni strokovnega izpita iz upravnega postopka in plačilu za delo v izpitni komisiji, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.3. Predlog programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2019, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o določitvi Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.5. Predlog odgovora na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem dodatne strokovne pomoči na daljavo, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.6. Predlog odgovora na predlog Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o zagotavljanju presoje sprejetih predpisov na človekove pravice, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.7. Predlog za uvrstitev treh novih projektov, ki sodijo v skupino projektov 2330-13-S007 Raziskave v kmetijstvu in gozdarstvu v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.8. Predlog za uvrstitev 52 novih projektov in 10 sprememb v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2020–2023, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.9. Poročili o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leti 2018 in 2019, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.10. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.11. Poročilo delovne skupine o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2019, poročevalec: Aleš Hojs

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi carin na nekatere proizvode, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 - Vlaganje v podnebno nevtralno prihodnost v korist naših državljanov, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), glede pristopa Republike Uzbekistan k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 19. in 20. oktobra 2020 v Luksemburgu, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci o evropskem raziskovalnem prostoru (ERA) 20. oktobra 2020 v Bonnu, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.18. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.19. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve Republike Severne Makedonije Bujarja Osmanija 19. oktobra 2020 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.20. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja od 20. do 22. oktobra 2020 v Republiki Litvi, Republiki Latviji in Republiki Estoniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.21. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na konferenci "Civilna družba kot gonilo sprememb: K boljši kvaliteti partnerstva med Afriko in Evropo" 16. oktobra 2020 v Berlinu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.22. Predlog mnenja o Predlogu zakona o davku na digitalne storitve, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.23. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, poročevalec: Janez Cigler-Kralj 

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s pooblastili Finančne uprave Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s protitočno zaščito, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pridelovalci ekološke hrane in najemi/zakupi državnih obdelovalnih površin, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do 2030, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi s Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključenostjo RTV SLO v platformo e-kultura, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izdajanjem kvalitetnih zvočnih knjig, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z bralnimi navadami v Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s tožbami delavcev zoper delodajalce, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič   

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko števila samomorov, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z otroško literaturo v VVZ, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kvaliteto študijskih programov fizioterapije, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prekoračitvijo pooblastil ministra Hojsa in državnega sekretarja Kanglerja, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z LGTB in multikulturnim vsiljevanjem, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z izključitvijo Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in Visokošolskega sindikata Slovenije iz priprave nacionalne strategije visokega šolstva 2021–2030, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.39. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z razpisi za krepitev slovenske nacionalne identitete, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.40. Predlog odgovora na poslansko pobudo Matjaža Hana v zvezi s podaljšanjem veljavnosti turističnih bonov in možnostjo kompenzacije vrednosti bonov za druge storitve za starostnike in stanovalce v DSO-jih, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.41. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s sankcijami za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

1.42. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zahtevo za spremembo Kazenskega zakonika glede kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

1.43. Predlog odgovora na poslansko pobudo Nika Prebila v zvezi s stališčem vlade do osnutka mnenja Evropske komisije o stanju vladavine prava v Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.44. Izhodišča za delovni obisk predsednika vlade Republike Albanije Edija Rame 23. oktobra 2020 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.45. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja pri slovenski manjšini v Italiji 16. oktobra 2020 v Trstu, Gorici in Špetru, poročevalec: dr. Anže Logar

1.46. Informacija za predsednika Republike Slovenije o Virtualnem vrhu predsednikov držav pobude Tri morja 19. oktobra 2020 in Informacija o gospodarskih interesih Republike Slovenije v pobudi Tri morja, poročevalec: dr. Anže Logar

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: Andrej Jurič

2.3. Predlog odloka o finančni pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

2.4. Predlog odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.5. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.7. Predlog odloka o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.8. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.9. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije po uveljavitvi rebalansa proračuna, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

3. Osnutek proračunskega načrta 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb – prva obravnava, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

6.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

6.3. Predlog razrešitve članice in imenovanja člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

6.4. Predlog razrešitve in imenovanja člana v Svet Zavoda za ribištvo Slovenije

6.5. Predlog razrešitve člana in imenovanja članice v Svet Zavoda za gozdove – območna enota Slovenj Gradec

6.6. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Medresorske delovne skupine za spremljanje izdelave ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče

6.7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Delovne skupine za obravnavo romske problematike

6.8. Predlog za odvzem statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 494/4 in 495/1, obe k. o. 548 Zgornja Senarska, ter vpis lastninske pravice

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, poročevalec: Peter Šuhel

7.2. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje, poročevalec: Tomaž Gantar