Skoči do osrednje vsebine

34. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji potrdila predloga državnih proračunov za leti 2021 in 2022 ter določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku.

Vlada je danes določila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2021 in predlog državnega proračuna za leto 2022, ki ju bo skupaj s spremljajočimi proračunskimi dokumenti predložila Državnemu zboru. Proračuna, ki sta pripravljena v nepredvidljivih okoliščinah, sta razvojno naravnana, hkrati pa ohranjamo tudi skrb za blaginjo ljudi.

V predlogu proračuna za leto 2021 načrtujemo prihodke v višini približno 10,72 milijarde evrov, kar je 3,5 odstotka manj kot v sprejetem proračunu za naslednje leto. Odhodki bodo po načrtih dosegli približno 13,47 milijarde evrov oziroma 28,8 odstotka več kot v sprejetem proračunu 2021. Proračunski primanjkljaj bo po načrtih tako dosegel nekaj manj kot 2,75 milijarde evrov oziroma 5,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

V predlogu proračuna za leto 2022 pa načrtujemo prihodke v višini nekaj manj kot 11,01 milijarde evrov, kar je 2,6 odstotka več kot v predlogu sprememb proračuna za leto 2021. Odhodke načrtujemo v višini nekaj manj kot 12,60 milijarde evrov, kar je za 870,6 milijona evrov manj od odhodkov, načrtovanih v predlogu sprememb proračuna 2021. Primanjkljaj bo tako po načrtih dosegel približno 1,59 milijarde evrov ali 3,1 odstotka BDP.

Vlada je določila tudi besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki bo omogočil tekoče in nemoteno izvrševanje obeh proračunov. V njem je določena tudi povprečnina za občine, in sicer za obe leti v višini 628,20 evra. To je 4,24 evra več, kot znaša povprečnina za letošnje leto.

V predlogu je določen tudi letni dodatek za upokojence, ki se v primerjavi z letom 2020 zvišuje, izplačan pa bo v petih višinah. Predlog določa tudi, da se pokojnine januarja 2021 redno uskladijo v višini 2,5 odstotka.

Vlada je določila tudi spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, ki so potrebne zaradi priprave predloga sprememb proračuna 2021 in predloga proračuna 2022 ter upoštevanja jesenske makroekonomske napovedi UMAR.

Vlada je na današnji seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, ki ga predloži Državnemu zboru v obravnavo.

Osnovni cilj predloga zakona je pravočasna prilagoditev procesnih določb, potrebnih za začetek delovanja Evropskega javnega tožilstva in Evropskega delegiranega tožilca na podlagi Uredbe (EU) 2017/1939. S predlogom zakona se določajo procesna pravila za delovanje navedenih subjektov v okviru slovenskega pravosodnega sistema. Organizacijske vidike Evropskega javnega tožilstva in Evropskega delegiranega tožilca je uredila novela ZDT-1C leta 2019, procesne vidike pa v pretežni meri ureja že veljavni Zakon o kazenskem postopku. Glede na specifično ureditev kazenskega postopka v Republiki Sloveniji, ki vključuje tudi sodno preiskavo, pa je treba nasloviti nekatere posebnosti, tako da bo nacionalna ureditev skladna z ureditvijo po Uredbi (EU) 2017/1939, ki predvideva t. i.  tožilsko preiskavo.