Skoči do osrednje vsebine

25. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, sprejela predlog novele Zakona o voznikih ter predlog novele Zakona o sodiščih.

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

  • se zbira več kot deset ljudi ali
  • je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek udeležencev,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • kontaktna telefonska številka,
  • kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
  • čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Sklicatelj zbiranja ta seznam posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

Z namenom zagotovitve ustrezne pripravljenosti na morebitni drugi val epidemije, vlada nalaga Ministrstvu za zdravje in Upravi RS za zaščito in reševanje, da pripravita seznam trimesečnih strateških zalog medicinsko–tehničnih sredstev, in sicer najkasneje do 15. 7. 2020. Na podlagi seznama Zavod RS za blagovne rezerve v skladu z Zakonom o blagovnih rezervah oblikuje trimesečne strateške zaloge medicinsko–tehničnih sredstev.

Vlada je sprejela tudi predlog novele Zakona o voznikih ter predlog novele Zakona o sodiščih.