Skoči do osrednje vsebine

Vlada zaostrila ukrepe glede prehajanja meje

Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da bo vročanje odločbe o karanteni že na meji in sklenila, da bodo s 4. julijem na zelenem seznamu Belgija in Nizozemska, z njega pa črtane Češka, Hrvaška in Francija.

Vročitev odločbe o karanteni bo že na meji

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Izjema za lastnike nepremičnin ali plovil ali z računom nastanitve
V 9. členu se spremeni izjema, ko 14-dnevna karantena ne bo odrejena (države na rumenem seznamu). Karantena ne bo odrejena za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, če predložijo dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je bival v času bivanja, ali originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, ali uradni seznam posadke v primeru najema plovila. Če tega oseba ne more predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Ta izjema pa ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, kadar prihajajo iz držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami (države na rdečem seznamu).

Vročitev odločbe o karanteni na meji in točke za vstop
Policija osebi ob vstopu v Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajal karanteno v Sloveniji) in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje, ki na mejnem prehodu poskrbi za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se osebi dovoli vstop v državo.

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni, lahko vstopajo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah. Na meji s Hrvaško so to Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, na meji z Madžarsko je kontrolna točka Pince, mejni prehod pa je Mejni prehod za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik). Na teh mejnih prehodih in kontrolnih točkah Ministrstvo za zdravje zagotovi ustrezno število ljudi za izdajo in vročanje odločb. Če v Slovenijo vstopa večja organizirana skupina ljudi, lahko minister za notranje zadeve določi dodatne mejne prehode ali kontrolne točke za vstop.

Dodana izjema za rezervacije nočitve v Sloveniji
Med izjemami za vstop brez karantene v 10. členu je dodana nova 16. točka. Karantena se ne odredi državljanom držav, ki prihajajo iz držav s seznama varnih držav, ki so bile v času rezervacije na seznamu varnih držav in so v tem času v Republiki Sloveniji uredili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu, tudi če je bila črtana s seznama varnih držav (z zelenega seznama) in to izkazuje z dokazilom o rezervaciji. Oseba, ki uveljavlja to izjemo mora ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

S 4. julijem na zelenem seznamu Belgija in Nizozemska, z njega črtane Češka, Hrvaška in Francija

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Vlada Republike Slovenije je na seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (zeleni seznam) v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije uvrstila Belgijo in Nizozemsko. 

S seznama epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav je črtala Češko, Hrvaško in Francijo (kar pomeni, da se uvrstijo na rumeni seznam). 

Spremembe začnejo veljati 4. julija 2020.

Zeleni seznam držav (vstop brez karantene) od 4. julija 2020

1. Madžarska

2. Avstrija

3. Ciper

4. Estonija

5. Finska

6. Zvezna republika Nemčija

7. Grčija

8. Islandija

9. Latvija

10. Litva

11. Lihtenštajn

12. Norveška

13. Slovaška 

14. Švica

15. Italija

16. Danska 

17. Irska

18. Malta

19. Španija

20. Belgija

21. Nizozemska

Na rdečem seznamu (seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko) ni sprememb.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada imenovala nove člane nadzornega sveta družbe 2TDK

Vlada Republike Slovenije v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. odpoklicala štiri člane nadzornega sveta, in imenovala nove člane nadzornega sveta za mandatno obdobje petih let. 

Z dnem 3. 7. 2020 je vlada odpoklicala naslednje člane nadzornega sveta družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.:Mateja Pirca, predsednika nadzornega sveta, predstavnika Ministrstva za infrastrukturo; Črtomirja Remca, predstavnika Ministrstva za infrastrukturo;  mag. Emilijo Placer Tušar, namestnica predsednika nadzornega sveta, predstavnico Ministrstva za infrastrukturo; dr. Damijana Brulca, predstavnika Ministrstva finance.

Vlada Republike Slovenije je za dobo petih let od 4. 7. 2020 do 3. 7. 2025 imenovala naslednje člane nadzornega sveta družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.:

Andreja Špengo – predstavnika Ministrstva za infrastrukturo;

dr. Petra Pungartnika -  predstavnika Ministrstva za infrastrukturo;

dr. Roberta Rožiča, predstavnika Ministrstva za finance, ki se imenuje tudi za predsednika nadzornega sveta;

Iztoka Černošo, predstavnika Ministrstva za finance. 

Član nadzornega sveta Matej Čepeljnik do izteka mandata nadaljuje svojo funkcijo kot predstavnik Ministrstva za infrastrukturo.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo