Skoči do osrednje vsebine

24. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji redni seji obravnavala in sprejela več zadev.

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o državnem tožilstvu. Cilj novele je doseči skladnost, zakonitost in izvršljivost Uredbe EU v slovenskem pravnem redu ter enotna uporaba in razlaga zakonskih določb v praksi.

Vlada je odločila, da občinam na zunanji schengenski meji povrne del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje. Med upravičene stroške sodijo stroški, nastali v letu 2020, zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji in občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje schengenske meje, stroški postavitve dodatnih virov razsvetljave, tehničnih sredstev in drugi stroški, katerih namen je večja varnost občanov.

Vlada se je seznanila z Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust v letu 2020 ter s predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki vključuje določilo glede regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020.