Skoči do osrednje vsebine

22. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 ter ga predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

S predlogom zakona se podaljšuje trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delu do 31. julija 2020, glede na stanje in potrebe na trgu dela. Vlada lahko ukrep pred njegovih iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Poleg tega je namen predloga zakona tudi blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti. Predlog zakona tako delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za te primere, delavci pa bodo upravičeni do nadomestila plače, pri čemer bo višina nadomestila odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.  

S predlogom zakona se določa začasne ukrepe za omilitev posledic epidemije z zagotovitvijo sredstev za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži. Vlada v roku dveh mesecev sprejme uredbo, s katero se podrobneje predpiše metodologija ocenjevanja potreb, pogoje in postopek dodelitve javnih sredstev, in sicer za obdobje dveh let. Za financiranje dodatnih kadrov za izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo sredstva v višini 31 milijonov evrov.

S predlogom zakona se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določa vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije za obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2. Predlog zakona določa, da je namestitev in uporaba mobilne aplikacije prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko je posameznik potrjeno pozitiven na virus – v teh primerih si mora mobilno aplikacijo obvezno namestiti in vanjo vnesti naključno kodo. V nasprotnem primeru bi mobilna aplikacija izgubila velik del svojega pomena.

Vlada sprejela odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganje okužbe z virusom SARS – CoV-2

S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 začasno določita obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet, ter obvezno razkuževanje rok. Odlok začne veljati 25. junija 2020.

Od 25. junija na rdečem seznamu tudi Portugalska in Albanija, z zelenega seznama črtana Luksemburg in Črna gora

Vlada je odločila, da se s seznama epidemiološko varnih držav (t. i. zeleni seznam) ali administrativnih enot držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (odlok) s 25. junijem 2020 črtata Luksemburg in Črna gora.

Vlada je tudi odločila, da se v skladu z 11. členom odloka zaradi poslabšanja epidemioloških razmer s 25. junijem 2020 na seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo (t. i. rdeči seznam) uvrstita Portugalska in Albanija. Tako za osebe, ki v Slovenijo prihajajo iz teh držav, in osebe, ki vstopajo v Slovenijo ter imajo stalno ali začasno prebivališče v teh državah, ob vstopu v Slovenijo velja 14-dnevna karantena. Izjemoma bodo lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene iz držav na rdečem seznamu vstopale le določene kategorije oseb, in sicer izjeme v točkah 2, 3, 4, 5, 6 in 7 v 10. členu odloka.

Vlada je odločila tudi, da je veljavnost negativnega izvida testa na COVID-19 skrajšana na 36 ur, test bo po novem obvezen tudi za izjeme v točkah 12 in 13 v 10. členu odloka.