Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 22. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog sprememb št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.4. Predlog sprememb št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.5. Predlog izjave o pogojih pri kreditnih pogodbah Evropske investicijske banke z družbo SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj 

1.6. Vključitev dodatnih projektov v kohezijsko politiko z namenom priprave na predsedovanje Svetu EU, poročevalec: Zvonko Černač

1.7. Predlog soglasja k pobudi Občine Lenart za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območjih državnih prostorskih načrtov za avtocesto na odsekih Maribor–Lenart in Lenart–Spodnja Senarska, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.8. Poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo nove Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018–2022, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.9. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.10. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 3. točke drugega odstavka 131. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v delu, kjer je po začetku postopka zaradi insolventnosti dovoljeno izdati sklep o izvršbi na podlagi sodne odločbe, izdane o zahtevku, katerega predmet je terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    

1.11. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 40. člena v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 45. člena Zakona o sodnem svetu, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič   

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/833 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kmetijstvo in ribištvo 29. junija 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.19. Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije z Inštitutom Max von Laue - Paul Langevin (ILL), poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

1.20. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o skupni izvedbi enega opazovalnega leta v letu 2020, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.21. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu Ministrstva za obrambo Kraljevine Španije k Memorandumu o soglasju glede sodelovanja v pobudi o združevanju in souporabi zmogljivosti na področju gorskega usposabljanja, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.22. Predlog sklepa o potrditvi Projektnega dogovora št. PRJ.CAP.B.845 med Zveznim ministrom za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Evropsko obrambno agencijo (EDA) o kemičnem, biološkem, radiološkem, jedrskem nadzoru kot storitvi (CBRN SaaS PA), poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.24. Predlog ugovora Republike Slovenije zoper pridržek Libanona k Mednarodni konvenciji o zatiranju financiranja terorizma, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič  

1.25. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualni mednarodni konferenci v podporo prihodnosti Sirije in regije 30. junija 2020, poročevalec: dr. Anže Logar

1.26. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na svečanem kosilu voditeljev Brdo-Brijuni procesa 29. junija 2020 na Brdu pri Kranju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.27. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, poročevalec: Aleš Hojs    

1.28. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, poročevalec: Aleš Hojs  

1.29. Predlog odgovora na sklepe, sprejete na 18. nujni seji Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ po obravnavi točke - Predlog priporočil glede vladnega poročanja Državnemu zboru po 12. členu Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z likvidnostno pomočjo slovenskemu gospodarstvu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z novo industrijsko politiko, poročevalec: Zdravko Počivalšek    

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odnosom do gozda, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec   

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odstranjevanjem smeti na južni meji, poročevalec: mag. Andrej Vizjak  

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z investicijo drugi tir, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z NEK 2, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z nepravilnostmi v nadzorih tehničnih pregledov, poročevalec: Jernej Vrtovec  

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreje Zabret v zvezi z razrešitvijo generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije, poročevalec: Peter Šuhel  

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ustanovitvijo strateškega sveta za debirokratizacijo, poročevalec: Peter Šuhel  

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z nadzorom nad spoštovanjem delavskih pravic, pravil varstva pri delu in kazenskega prava s strani podizvajalcev sečnje in spravila lesa ter gojitveno varstvenih del v državnih gozdovih, poročevalec: Janez Cigler-Kralj   

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s ponovnim delnim zagonom vzgojno-izobraževalnega sistema, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer   

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Javnim zavodom RTV Slovenija, poročevalec: dr. Vasko Simoniti   

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z oteženim prehodom državne meje delovnih migrantov, poročevalec: Aleš Hojs    

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimerno komunikacijo vladnih predstavnikov, poročevalec: mag. Uroš Urbanija   

1.44. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s tretjim protikorona paketom, poročevalec: Janez Cigler-Kralj   

1.45. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delnim odprtjem gostinskih lokalov, poročevalec: Zdravko Počivalšek   

1.46. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s shranjevanjem radioaktivnih odpadkov, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.47. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z upravljanjem Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in razrešitvami predstavnikov invalidskih organizacij s ključnih mest v Svetu FIHO in Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.48. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna v zvezi z dodatnimi interventnimi ukrepi za normalizacijo delovanja kulturnega sektorja in organiziranega športa po koncu epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.49. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije Toneta Kajzerja na donatorskem dogodku za odziv na pandemijo Covid-19 "Globalni donatorski vrh" 27. junija 2020, poročevalec: dr. Anže Logar   

1.50. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na virtualni partnerski konferenci za Sudan 25. junija 2020, poročevalec: dr. Anže Logar   

1.51. Izhodišča za udeležbo Toneta Kajzerja, državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, na avdio-video konferenci zasedanja zunanjih ministrov udeleženk Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP), 25. junija 2020, poročevalec: dr. Anže Logar 

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 - nujni postopek, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    

2.1.1. Predlog sklepa o ugotovitvi nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, poročevalec: Janez Cigler-Kralj   

2.2. Predlog odloka o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.3. Predlog odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, poročevalec: Tomaž Gantar    

2.4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs   

2.5. Predlog sklepa o določitvi seznama držav ali administrativnih enot, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tretjim odstavkom 9. člena in 11. členom Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs   

2.6. Predlog sklepa o zagotovitvi dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve po 66. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, poročevalec: mag. Matej Tonin    

2.7. Predlog dopolnitve Sklepa o določitvi obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitvi sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterijih za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020 in predlog za zagotovitev dodatnih sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za meseca marec in april 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik

2.8. Predlog uredbe o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

3. Časovnica priprave in sprejetja prioritetnih ukrepov ministrstev, poročevalec: dr. Božo Predalič    

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih – nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

6. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 – prva obravnava, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

6A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi, poročevalec: mag. Matej Tonin  

7. Poročilo o razvoju 2020, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš 

8. Poletna napoved gospodarskih gibanj 2020, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš 

9. Letno poročilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leto 2019 z revizorjevim poročilom, poročevalec: mag. Andrej Vizjak   

9A. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »3x3 plus 6«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9B. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »HIP igra«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9C. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Ekspres loterija«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9Č. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »TikiTaka«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9D. Predlog odgovora na interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, poročevalec: Aleš Hojs    

11. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

11.1. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje

11.2. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za zdravje

11.3. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko

11.4. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo

11.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo

11.6. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo

11.7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo

11.8. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za kemikalije

11.9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

11.10. Predlog razrešitve glavnega inšpektorja v Ministrstvu za notranje zadeve, Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve

11.11. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Ministrstvu za notranje zadeve, Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve

11.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Krško

11.13. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Izola

11.14. Predlog imenovanja članov nadzornega sveta gospodarske družbe Spekter d. o. o.

11.15. Predlog razrešitve in imenovanja nadomestnih članov Sveta javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica

11.16. Predlog imenovanja komisije za preizkus ocene direktorice Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2018, poročevalec: Boštjan Koritnik

11.17. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023

11.18. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev

11.19. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij, poročevalec: Aleš Hojs

11.20. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti

11.21. Predlog javnega poziva Vlade Republike Slovenije kandidatom za predstavnika ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

11.22. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o brezplačnem prenosu stavbe nekdanje Srednje trgovske šole Kranj v last Mestni občini Kranj

11.23. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev nepremičnine v k. o. 1495 Toplice, za rekonstrukcijo državne ceste R3-733/5831 Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn