Skoči do osrednje vsebine

46. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19). Sprejela je tudi Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode v povezavi z državno pomočjo za velika podjetja.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), v skladu s katerim bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati.

Sprejela je tudi Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode v povezavi z državno pomočjo za velika podjetja, s katero se velikim podjetjem daje možnost, da prejmejo pomoč nad 800.000 evrov, če dokažejo škodo zaradi epidemije v višjem obsegu. Z uredbo se tako določa metodologija dokazovanja nastale škode za povrnitev stroškov nadomestil plače in oprostitev plačila socialnih prispevkov in oprostitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.