Skoči do osrednje vsebine

Izteka se rok za oddajo zahtevkov za pridobitev finančne pomoči zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi COVID-19

Rok za oddajo zahtevka "Nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19" se izteče 15. 5. 2020.

Agencija poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči za nadomestilo izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi COVID-19, da pravočasno oddajo zahtevek.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so člani zadruge in imajo z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja, oddajo zahtevek in priložijo kopijo pogodbe o trajnem poslovnem sodelovanju z zadrugo. Zahtevek je objavljen v Odloku o finančni pomoči za nadomestilo izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/2020) in na spletni strani Agencije.

Upravičenci lahko zahtevke oddajo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom "izredni začasni ukrepi" ali elektronsko na e-naslov: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.