Skoči do osrednje vsebine

Finančna pomoč zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi COVID-19

Agencija bo danes vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prve točke šestega člena Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19, poslala predtiskane obrazce »Nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19«.

Prejemnikom obvestil svetujemo, naj prejete obrazce čim prej pregledajo, podpišejo in jih najkasneje do 15. 5. 2020 pošljejo nazaj, in sicer:

  • po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom "izredni začasni ukrepi"

ali

  • elektronsko na e-naslov: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.

Vlagatelj je lahko tudi nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je član zadruge in ima z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja in izpolnjuje pogoje iz druge točke šestega člena Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19. Član zadruge, ki izpolnjuje pogoje iz odloka, lahko "Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19" in pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja na Agencijo odda v enakih rokih in na enak način. 

Zahtevek je objavljen v Uradnem listu RS št. 61/2020 in na spletni strani.