Skoči do osrednje vsebine

Vodnik za uveljavljanje ukrepov finančne pomoči in nadomestil zaradi epidemije COVID-19

Za upravičence smo pripravili vodnik, v katerem so zbrane vse ključne informacije o pridobitvi finančne pomoči zaradi nezmožnosti za delo zaradi okužbe z virusom COVID-19 in finančnih nadomestil zaradi izpada dohodka zaradi COVID-19.

Na osnovi 72. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) bodo upravičenci lahko pridobili finančno pomoč zaradi nezmožnosti za delo zaradi okužbe z virusom COVID-19.

Na osnovi 74. člena ZIUZEOP bodo upravičenci lahko pridobili finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka zaradi COVID-19, in sicer na področju prireje govejega mesa, na področju proizvodnje vina, za gozdarski sektor in za dopolnilne dejavnosti.

Za upravičence smo pripravili vodnik, v katerem so zbrane vse ključne informacije o pridobitvi omenjenih pomoči in nadomestil.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja