Skoči do osrednje vsebine

Vodnik za uveljavljanje ukrepov finančne pomoči in nadomestil zaradi epidemije COVID-19

Za upravičence smo pripravili vodnik, v katerem so zbrane vse ključne informacije o pridobitvi finančne pomoči zaradi nezmožnosti za delo zaradi okužbe z virusom COVID-19 in finančnih nadomestil zaradi izpada dohodka zaradi COVID-19.

Na osnovi 72. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) bodo upravičenci lahko pridobili finančno pomoč zaradi nezmožnosti za delo zaradi okužbe z virusom COVID-19.

Na osnovi 74. člena ZIUZEOP bodo upravičenci lahko pridobili finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka zaradi COVID-19, in sicer na področju prireje govejega mesa, na področju proizvodnje vina, za gozdarski sektor in za dopolnilne dejavnosti.

Za upravičence smo pripravili vodnik, v katerem so zbrane vse ključne informacije o pridobitvi omenjenih pomoči in nadomestil.