Skoči do osrednje vsebine

36. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji na podlagi strokovne ocene podaljšala veljavnost ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. Sprejela je tudi Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter z odlokom spremenila in dopolnila ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo.

Vlada je na današnji dopisni seji na podlagi strokovne ocene podaljšala veljavnost ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. O postopnem načinu sproščanja omejitve druženja bo strokovna skupina odločala na enem od naslednjih sestankov glede na epidemiološko situacijo.

Sprejela je tudi Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasni
ukrepi glede uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja:
- način odločanja imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tako, da odločajo o zadevah iz svoje pristojnosti brez pregleda zavarovanih oseb, zgolj na podlagi dokumentacije;
- trimesečno obdobje, v katerem bodo lahko zavarovane osebe začele oziroma nadaljevale prekinjeno odobreno zdraviliško zdravljenje, ki ga zaradi epidemije niso mogle začeti oziroma so ga prekinile;
- pravica do sanitetnih prevozov zaradi prepovedi javnega linijskega in železniškega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji;
- pooblastilo generalnemu direktorju ZZZS za sprejem začasnih ukrepov glede pravice do medicinskih pripomočkov.

Vlada je z odlokom spremenila in dopolnila ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo. Zaradi lažjega zagona gospodarskih aktivnosti na obeh straneh slovensko-italijanske meje se na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo odprejo dodatne kontrolne točke.
Prehod meje na kontrolnih točkah Predel – Predil, Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele) in Neblo ‒ Vallico di Venco bo dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov. Pri tem se pod pojmom ožjega družinskega člana razumejo člani družine: zakonca (tudi izvenzakonska partnerja) in otroci (tudi izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati in jih tudi dejansko preživlja.
Prav tako se doda nova kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem območju z Republiko Avstrijo, in sicer Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn). Železniška povezava je odprta ves dan, izvaja pa se prevoze t. i. oprtnega vlaka (s tovornimi vozili in vozniki tovornih vozil) v in iz Slovenijo.