Skoči do osrednje vsebine

23. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019. V skladu z Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah morajo proizvajalci sveč za vse odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo v Sloveniji, na svoje stroške zagotoviti njihovo zbiranje od izvajalcev javne službe zbiranja in upravljavcev pokopališč ter za vse zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške zagotoviti predelavo.
Podprla je tudi Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) glede uvedbe posebnih ukrepov za odziv na krizo COVID-19, prav tako pozdravlja vse poenostavitve administrativnih postopkov, še zlasti zamik roka za oddajo letnega poročila o izvajanju v letu 2019 ter možnost 100% sofinanciranja stroškov v naslednjem obračunskem obdobju, kot tudi predlog, da se obdobje upravičenosti stroškov, povezanih z ukrepi v zvezi s COVID-19, prične s 1. februarjem 2020.