Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 23. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

2. Predlog spremembe Načrta uporabe frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

3. Predlog soglasja k Tarifi o taksah in nadomestilih Slovenskega inštituta za revizijo, predlagatelj: minister za finance

4. Pobuda za izvedbo misije Mednarodne agencije za atomsko energijo za pregled varnosti dolgoročnega obratovanja NE Krško (Pre-SALTO), predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

5. Informacija o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP 15-25) za leto 2019, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

6. Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19', Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

7. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z omejevanjem širjenja epidemije, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

8. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca glede aktivnosti za nadaljevanje obrambe proti toči v letu 2020, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

10. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

11. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo, Predlagatelj: minister za obrambo

12. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo, Predlagatelj: minister za obrambo

13. Predlog razrešitve s položaja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

14. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

15. Predlog razrešitve in imenovanja članov v Nadzorni svet RTV Slovenija, Predlagatelj: minister za kulturo

16. Predlog razrešitve in imenovanja nacionalne koordinatorke za odnose Republike Slovenije z Unijo za Sredozemlje, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

19. Predlog odloka o ustanovitvi medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

20. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto vodja kabineta v Ministrstvu za notranje zadeve, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

21. Predlog odločitve o sporu o pristojnosti med Upravno enoto Vrhnika in Ministrstvom za okolje in prostor v zadevi odločanja o zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za prizidavo k obstoječi nadstrešnici ONS investitorja Kemis d. o. o., Predlagatelj: minister za okolje in prostor