Skoči do osrednje vsebine

Priporočila javnim zavodom s področja kulture v zvezi z novim koronavirusom

V zvezi z izbruhom novega koronavirusa s 13. marcem 2020 veljajo za javne zavode s področja kulture nova priporočila.
Infografika koronavirus

Kako zaščititi sebe in otroke? | Avtor: Vlada RS

Ministrstvo za kulturo priporoča, da javni zavodi s področja kulture do nadaljnjega zaprejo svoja vrata za zunanje obiskovalce. Pri tem gre za zaprtje razstav, knjižnic, odpoved predstav, prireditev, okroglih miz, izobraževanj in drugih oblik, v okviru katerih se zadržuje večje število ljudi. 

Do nadaljnjega naj se preneha z delovnimi procesi, ki zahtevajo prisotnost večjega števila ljudi v manjših zaprtih prostorih in bi njihovo izvajanje predstavljalo tveganje za širjenje novega koronavirusa.

Zaradi ukrepov za zmanjšanje tveganj za širjenje okužbe z novim koronavirusom se priporoča, da za delovna mesta, ki jih je mogoče opravljati na domu, pristojni v javnih zavodih preučijo možnost odreditve dela na domu.

Za zaposlene, za katere ni mogoče odrediti opravljanja dela na domu, se naj preuči možnost odreditve začasnega opravljanja drugega dela skladno s 33. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19; v nadaljevanju:ZDR-1).

V primeru da delodajalec nikakor ne more delavcu zagotoviti dela, se priporoča preučitev instituta »začasnega čakanja na delo«, ki ga ureja 138. člen ZDR-1. Pri tem opozarjamo, da Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18) nadomestilo plače ureja ugodneje kot ZDR-1, zato je glede višine nadomestila treba upoštevati določila predmetne kolektivne pogodbe.

Sledite aktualnim in ključnim informacijam ter priporočilom za zaščito zdravja na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravjeMinistrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. Vse informacije so zbrane tudi na posebej za to vzpostavljeni spletni strani. Pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom se lahko obrnete tudi na klicni center. Odprta je brezplačna telefonska številka 080 1404. Klicni center deluje vsak dan med 8. in 20. uro.