Skoči do osrednje vsebine

63. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače ter sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah. Seznanila se je s pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj za 2020 in sprejela uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin.

Vlada je z namenom ohranitve delovnih mest zaradi razmer na trgu, ki so in bodo nastale kot posledica izbruha koronavirusa, sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače.

Ključni cilj je v delovnih razmerjih zadržati čim več ljudi, ohraniti njihove pravice in s tem zmanjšati pritisk na odprto brezposelnost. Na drugi strani pa olajšati položaj delodajalcem, saj se posledice virusa že odražajo v slovenskem gospodarstvu.

Država bo na podlagi interventnega zakona delodajalcem priskočila na pomoč v dveh primerih:

1. PRIMER: ko delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bo mogel zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in jih bo zato napotil na začasno čakanje na delo. V tem času bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo plače. Breme delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo v višini 60 odstotkov nosijo delodajalci, preostalih 40 odstotkov pa država.

2. PRIMER: ko delavec zaradi karantene odrejene z odločbo ministra za zdravje, ne bo mogel opravljati dela. Tudi v tem primeru bo upravičen do nadomestila v višini 80% osnove za nadomestilo plače. Breme nadomestila za čas odrejene karantene v celoti nosi Republika Slovenija.

Vlada je sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah. V skladu s sklepom vlade se s ponedeljkom zaprejo vse vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji, razen zavodov za delo z mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Minister za zdravje bo za podrobnejšo izvedbo tega sklepa, vključno s trajanjem prepovedi, izdal odredbo. Z ukrepom bomo zmanjšali tveganje pojava nalezljive bolezni v Republiki Sloveniji.

Vlada se je seznanila s pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj za 2020. Napoved je pripravljena v času nepredvidljivosti glede širjenja ter časa trajanja koronavirusa, zato jo spremlja določena negotovost. Umar v njej napoveduje, da bo gospodarska rast letos nižja.

Vlada je sprejela uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin. V mesecu aprilu bodo vsem nepremičninam v Sloveniji pripisane nove vrednosti. Lastniki bodo na dom prejeli zbirno potrdilo o vrednosti vseh svojih nepremičnin.