Skoči do osrednje vsebine

Vpliv novega koronavirusa in delovanje javnih zavodov s področja kulture, nevladnih organizacij s področja kulture in samozaposlenih v kulturi

V zvezi s pojavom novega koronavirusa na Ministrstvu za kulturo delujemo v skladu z vladnim stališčem in strokovnimi smernicami. V tem trenutku je na prvem mestu zdravje vseh državljank in državljanom, torej tudi vseh zaposlenih v javnih zavodih s področja kulture, v nevladnem sektorju in samozaposlenih v kulturi. Še posebno skrb je treba nameniti starejšim in bolnim.
Kako ravnam ob znakih okužbe s koronavirusom?

Kaj je koronavirus? | Avtor: Vlada RS

Zavedamo se, da bo pojav novega koronavirusa, s čimer se v Sloveniji srečujemo prvič, privedel do primanjkljaja v javnih zavodih s področja kulture, v nevladnem sektorju in med samozaposlenimi v kulturi, zato Ministrstvo za kulturo problematiko proaktivno naslavlja v interventnem paketu ukrepov za zmanjšanje posledic izbruha novega koronavirusa.

V tem trenutku, ko še ne vemo, kako dolgo bo pojav trajal, lahko govorimo le o načrtovanih ocenah, za konkretnejše ukrepe bo treba najprej pripraviti analizo stanja. Uporabnice in uporabnike pa obveščamo, da za samozaposlene v kulturi glede načina izplačila nadomestila v času bolniškega staleža veljajo enaka pravila, kot to velja za vse ostale samozaposlene zavarovance (s.p., družbeniki, kmetje, …).

Če je bila pri zavarovancu potrjena okužba s koronavirusom in mu je bila odrejena izolacija (18. člen ZNB), ima v skladu z 31. členom ZZVZZ, 137. in 138. členom Pravil OZZ pravico do začasne zadržanosti od dela s pravico do nadomestila v breme ZZZS (bolniški stalež), kar velja za vse zavarovance - tako za zavarovance, ki so v delovnem razmerju kot tudi za samozaposlene.

Navedeni ukrep (izolacija) lahko na podlagi ugotovljenega kliničnega stanja odredi lečeči zdravnik (praviloma zdravnik v bolnišnici, lahko tudi osebni zdravnik, NIJZ oziroma njihova območna enota). Izolacija se lahko izvaja v bolnišnici ali doma. Takšna oseba ima pravico do bolniškega staleža, pri čemer bolniški list izda izbrani osebni zdravnik. Navedeni razlog traja, vse dokler trajajo razlogi za izolacijo oziroma dokler zavarovana oseba ni ponovno zmožna za delo. Nadomestilo se izplačuje v breme ZZZS od prvega dne zadržanosti od dela dalje. 

Če je bila zavarovancu z odločbo ministra za zdravje odrejena karantena nima pravice do bolniškega staleža.

Enako kot doslej, samostojnim zavezancem ZZZS izplačuje nadomestila neposredno, in sicer se od uvedbe elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) nadomestila izplačujejo na podlagi pisne vloge, pri čemer ni potrebno prilagati elektronskega bolniškega lista, saj ga bo ZZZS pridobil iz svojih evidenc.

V primeru karantene noben zavarovanec nima pravice do bolniškega staleža in posledično nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Če so te osebe zaposlene in zanje velja Zakon o delovnih razmerjih, potem imajo pravice, ki izhajajo iz tega zakona.

Sledite aktualnim in ključnim informacijam ter priporočilom za zaščito zdravja na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravjeMinistrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. Vse informacije so zbrane tudi na posebej za to vzpostavljeni spletni strani. Pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom se lahko obrnete tudi na klicni center. Odprta je brezplačna telefonska številka 080 1404. Klicni center deluje vsak dan med 8. in 20. uro.