Skoči do osrednje vsebine

Slovenija dolg lani znižala na 66,4 % BDP

Slovenija je tudi lani nadaljevala z uspešnim upravljanjem javnega dolga. Po oceni Ministrstva za finance smo ga lani znižali na 66,4 % BDP oziroma 31,85 milijarde evrov, potem ko je leta 2018 znašal 70,4 % BDP oziroma 32,22 milijarde evrov.

Leta 2020 bomo, glede na trenutne ocene Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) o gospodarski rasti, javni dolg po oceni ministrstva znižali na 62,1 % BDP oziroma 31,63 milijarde evrov, leta 2021 pa na 58,6 % BDP oziroma 31,38 milijarde evrov.

Ocene gibanja javnega dolga za leti 2020 in 2021 smo na ministrstvu pripravili na podlagi sprejetih proračunov, oceno BDP pa smo pridobili iz jesenske gospodarske napovedi UMAR iz leta 2019. Končno stanje javnega dolga za leto 2019 bo Statistični urad RS sporočil 31. marca 2020. 

Še naprej uspešno znižujemo tudi obresti na dolg državnega proračuna. Lani smo zanje odšteli 784,9 milijona evrov, leta 2018 pa 860,6 milijona evrov. Letos jih bomo po oceni ministrstva znižali na 752 milijonov evrov, leta 2021 pa na 697,3 milijona evrov. Ocene obrestnih izdatkov za obdobje 2020-2021 smo pripravili na podlagi sprejetih proračunov za navedeno obdobje.