Skoči do osrednje vsebine

60. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o ohranjanju narave, predlog novele Zakona o športu ter dala Slovenskemu državnemu holdingu soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020.

Seja vlade.

Seja vlade. | Avtor Bor Slana, STA

Vlada je na današnji seji sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave in ga pošlje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku. Sprememba Zakona o ohranjanju narave se nanaša na manj zahtevne uskladitve zakona s pravom Evropske unije, ki so posledica očitanega neskladnega prenosa in neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 6. in 16. člena  Direktive o habitatih.

Predlog novele Zakona o športu, katere besedilo je danes sprejela vlada, določa pravno podlago za javno objavo določenih podatkov iz Razvida poklicnih športnikov, Razvida zasebnih športnih delavcev, Razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu ter Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

Vlada je Slovenskemu državnemu holdingu dala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 in sprejela Merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH in poslovanja družb s kapitalsko naložbo države. Vlada je Slovenskemu državnemu holdingu dala tudi soglasje k Letnemu načrtu upravljanja za pomorsko pilotažo.