Skoči do osrednje vsebine

59. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Energetskega zakona ter predlog novele zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov. Izdala je tudi novelo uredbe o ukrepih iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Redna seja vlade.

Redna seja vlade. | Avtor Bor Slana, STA

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Energetskega zakona, s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom. S prenosom te direktive bodo odpravljene ovire za dokončno oblikovanje notranjega trga z zemeljskim plinom.

Vlada je potrdila tudi predlog novele Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov. Predlagane spremembe zagotavljajo hitrejše in učinkovitejše izvajanje sanitarne sečnje in drugih preventivnih ukrepov pred širjenjem podlubnikov ter ohranitev in krepitev biotskega ravnovesja v gozdovih.

Vlada je izdala novelo Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Na podlagi danes sprejetih sprememb uredbe bo na voljo več sredstev za ukrepe kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil.