Skoči do osrednje vsebine

58. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je na današnji seji seznanila z Belo knjigo o obrambi Republike Slovenije ter sprejela nominacijo stavbnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.

Seja vlade

Seja vlade | Avtor: Bor Slana, STA

Vlada se je na današnji seji seznanila z Belo knjigo o obrambi Republike Slovenije. Bela knjiga obravnava temeljne izzive, s katerimi se spoprijema obrambni sistem Republike Slovenije, ter opredeljuje ukrepe za izboljšanje njene obrambne sposobnosti. Ukrepi za razvoj obrambnega sistema se prednostno nanašajo na zagotovitev stabilnega in dovolj ambicioznega financiranja obrambnega sistema, doseganje potrebne kadrovske popolnjenosti Slovenske vojske, dokončanje profesionalizacije, izboljšanje statusa pripadnikov, posodobitev za izgradnjo obrambnih zmogljivosti, modernizacijo ključne infrastrukture za delovanje in razvoj Slovenske vojske ter okrepitev povezanosti obrambnega sistema s širšo družbo in tako povečano prepoznavanje pomena nacionalne obrambe v družbi.

Obrambni sistem Republike Slovenije bo sledil ambiciji, da se znotraj širših fiskalnih okvirov v srednjeročnem obdobju do leta 2024 obrambni izdatki povečajo na 1,5 % BDP ter da se postopno približujejo dolgoročnemu ciljnemu obsegu 2 % BDP. Povečevanje investiranja v obrambo mora biti dovolj ambiciozno in predvidljivo ter hkrati uravnoteženo med finančnimi sredstvi za uresničevanje nujnih kadrovskih ukrepov, sredstvi za izvajanje prednostnih projektov modernizacije ter sredstvi za zagotavljanje pripravljenosti in delovanja obrambnega sistema doma in v tujini.

Vlada je sprejela nominacijo stavbnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Vlada je naložila Ministrstvu za kulturo, da vodi aktivnosti in usklajuje postopke v zvezi s pripravami in predajo nominacijskega dosjeja, za katerega je Republika Slovenija pristojna kot država pogodbenica Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine. Vlada je naložila Ministrstvu za zunanje zadeve, da nominacijo za vpis na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine najkasneje do 31. 1. 2020 preda UNESCO Centru za svetovno dediščino v Parizu.