Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 58. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.4. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.5. Predlog načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.6. Predlog odločitve o oddaji naročila v postopku oddaje javnega naročila »Izbira koncesionarjev v postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Republike Slovenije« za območje zgornje Save, poročevalec: Simon Zajc

1.7. Predlog soglasja k pobudi Mestne občine Murska Sobota za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Lokacijskega načrta za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.8. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi Vivendi d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi Peruna d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.11. Zaključno poročilo o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov, poročevalec: Simon Zajc

1.12. Predlog mnenja o zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah, poročevalec: Rudi Medved   

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 654/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 27. januarja 2020 v Bruslju, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 28. januarja 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.16. Informacija o nameravanem podpisu Druge spremembe Memoranduma o soglasju o večnacionalnem sodelovanju na področju zagotavljanja pomembnejšega streliva za kopensko bojevanje, poročevalec: Karl Erjavec

1.17. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami v letu 2020 in predlog imenovanja slovenskih vladnih predstavnikov v meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje s posameznimi državami v letu 2020, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.18. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije v letu 2019, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.19. Informacija o preusmeritvi presežka iz naslova rednih proračunov Organizacije za celovito prepoved jedrskih poskusov za leti 2016 in 2017 za obnovo hidroakustične postaje Mednarodnega nadzornega sistema, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.20. Predlog za nominacijo stavbnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.21. Informacija o udeležbi ministrice brez listnice, pristojne za razvoj, strateške projekte in kohezijo, na dogodku »Z regijo gradimo Evropo« 29. januarja 2020 v občini Suha (Neuhaus) v Republiki Avstriji, poročevalka: dr. Angelika Mlinar

1.22. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču, poročevalka: Andreja Katič

1.23. Predlog odgovora na Mnenje Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o problematiki ogroženosti slovenske prašičereje zaradi pojava afriške prašičje kuge in Poziv Vladi Republike Slovenije za predložitev interventnega zakona, po hitrem postopku, zaradi omogočanja dodatnih ukrepov, ki bodo preprečili širjenje bolezni afriške prašičje kuge, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z »ozelenitvijo« proračunov za leti 2020 in 2021, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z družbami brez zaposlenih, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vlaganjem v razvoj in raziskave, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z urejanjem problematike šolskega učnega gradiva, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prezgodnjim začenjanjem šolskega pouka, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s hrambo študentske dokumentacije, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s strelskimi športnimi organizacijami, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Möderndorferja v zvezi z upoštevanjem znanstvenikov in umetnikov pri pripravi politik in predpisov, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z namero o učenju srbskega jezika v slovenskih šolah, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z visokim šolstvom, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Igorja Zorčiča v zvezi z letališčem Cerklje ob Krki, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s članstvom v zvezi Nato, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo povečanja obsega in števila rejcev ter paše drobnice, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko staranja gozdov, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo oblikovanja organizacij pridelovalcev, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z galerijsko zaščito železniškega koridorja v Zasavju, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pomanjkljivim razvojem železniškega prometa v Sloveniji, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prestrukturiranjem premogovniškega Zasavja, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z vnaprejšnjo diskvalifikacijo kakršnekoli javne razprave o obrambni politiki, Slovenski vojski in članstvu v NATO paktu s strani predsednika Vlade Republike Slovenije, poročevalka: Janja Zorman Macura    Gradivo

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s študentskim delom, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z delom upokojencev, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z avtorskimi in podjemnimi pogodbami, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s projektom medgeneracijskega bivalnega objekta v občini Loški Potok, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z ruskimi vojaki, poročevalec: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odkupom objekta predvidenega za dom starejših občanov od DUTB, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z zaposlitvijo za delovni čas, ki je krajši od polnega, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v Lidl Slovenija d. o. o. k.d., poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z globami funkcionarjev in javnih uslužbencev, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo transparentnega in odgovornega kadrovanja na vse javne funkcije, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanke Nataše Sukič v zvezi z insourcingom, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi izvedbo zaposlovanja predhodno outsourcanih delavcev v Ministrstvu za javno upravo, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vsebinskimi mrežami, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z ureditvijo statusa oseb, ki že dlje časa bivajo v Republiki Sloveniji, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.57. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s storjenimi kaznivimi dejanji migrantov, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z delovanjem KPK, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.59. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z decentralizacijo rehabilitacijske zdravstvene dejavnosti v Sloveniji, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.60. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z urgentnimi politikami na področju porodništva, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.61. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neustreznim delovanjem javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.62. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem novih genskih in celičnih terapij, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.63. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko pomanjkanja kadra v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.64. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s skupnimi sejami srbske in slovenske vlade, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.65. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uresničevanjem Zelenega dogovora, poročevalec: Simon Zajc

1.66. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z registrom upraviteljev večstanovanjskih stavb, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.67. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika v zvezi s centralizacijo Republike Slovenije in koncentracijo gospodarskih družb v Ljubljani, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.68. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z oglaševanjem v javnem prostoru, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.69. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi s poskusi izigravanja delavskih pravic, pridobljenih na podlagi spremenjenega Zakona o minimalni plači, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.70. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi z omejevanjem uveljavljanja davčne olajšave za vzdrževane družinske člane, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.71. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca za takojšen preklic vseh spornih navodil policije v zvezi z ravnanjem in obravnavo prosilcev za mednarodno zaščito, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.72. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Franca Goloba glede težav pri vnašanju podatkov v aplikacijo AJDA pri prijavi škode zaradi posledic naravnih nesreč, poročevalec: Karl Erjavec

1.73. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s kapitalskimi naložbami države, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.74. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z labilnostjo zdravstvene blagajne, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

II. LISTA B

2. Informacija o Beli knjigi o obrambi Republike Slovenije    Gradivo

3. Predlog izvedbenega načrta za izpolnjevanje kriterijev in zavez Republike Slovenije za Stalno strukturno sodelovanje na področju varnosti in obrambe Evropske unije (PESCO)    Gradivo

4. Predlog odgovora na vprašanje Komisije Državnega sveta za državno ureditev glede stališča Vlade Republike Slovenije do Resolucije Evropskega parlamenta o avtonomnih orožnih sistemih oziroma do njene vsebine  

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.2. Predlog sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva

5.3. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi odplačne služnosti za nizkonapetostni kablovod ter kabelsko kanalizacijo na nepremičnini v lasti Univerze v Mariboru

5.4. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičninah v k. o. 5 Markovci

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6.3. Predlog soglasja ustanovitelja k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, poročevalec: Aleš Šabeder