Skoči do osrednje vsebine

Izveden že 6. informativni dan o programu Instrument za povezovanje Evrope (IPE)

Ministrstvo za infrastrukturo je 11. decembra 2019 v Ljubljani, v sodelovanju z Evropsko komisijo in Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA), organiziralo IPE INFO DAN 2019 za slovenske prijavitelje za razpisa Evropske komisije v okviru programa Instrument za povezovanje Evrope (CEF Transport MAP Call in CEF Transport Blending Facility).

Zbrane udeležence je uvodoma nagovorila generalna direktorica Direktorata za kopenski promet, mag. Andreja Knez, ki je poudarila pomembnost razvoja evropskega prometnega omrežja, v katerem mora Slovenija poskrbeti za svoj delež, ne samo na TEN-T omrežju, temveč na svojem celotnem teritoriju in za vse načine prevoza. 

Na dogodku smo podali osnovne informacije o vsebini in prioritetah obeh razpisov ter odgovarjala na vaša vprašanja v zvezi z razpisoma. Razpis IPE promet 2019, ki sledi večletnemu delovnemu načrtu, je klasičen razpis za nepovratna sredstva za projekte na omrežju TEN-T. Novost je razpis IPE Blending 2019 - promet, kjer morajo prijavitelji kombinirati nepovratna in povratna sredstva, v sodelovanju z SID banko v vlogi izvajalskega partnerja. Predstavili smo nekatere projekte, ki se v okviru programa IPE že izvajajo ter podali pomembne informacije za pravočasno oddajo vlog prijaviteljev s sedežem v Republiki Sloveniji. 

V Sloveniji je bilo na dosedanjih razpisih IPE uspešnih 48 projektov, katerim je bilo skupaj odobrenih 334 milijonov EUR nepovratnih sredstev.

Za vse, ki se dogodka niste mogli udeležiti, objavljamo predstavitve govorcev.

1. Razpis IPE Promet 2019 (Večletni delovni program)

2. Razpis IPE 2019 Blending  - promet