Skoči do osrednje vsebine

Razpis Evropske komisije v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za področje prometa za leto 2019 (večletni delovni program)

Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za področje prometa je podpiranje naložb v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ali obnovo in nadgradnjo obstoječe.

Evropska komisija je 16. oktobra 2019 objavila razpis, ki je razdeljen na:

Informacija o nameri za oddajo vloge

Potencialnim prijaviteljem priporočamo, da nam čim prej pošljete predhodno informacijo o nameri za oddajo vloge in kratek opis projekta na Oddelek za evropska sredstva, s pripisom IPE (MAP) 2019. Predložitev opisa projekta je prostovoljna in je namenjena temu, da lahko vlagateljem svetujemo pri pripravi vloge, ne prejudicira pa podatkov v končni vlogi.

Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:
- ime projekta,
- upravičence,
- ozadje in namen,
- prioriteto razpisa,
- navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.

Iskalnik