Skoči do osrednje vsebine

48. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je na današnji seji med drugim seznanila z osnutkoma zakonodajnih predlogov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-32/15-56, z dne 8.11.2018, ter sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Izjava ministra za javno upravo Rudija Medveda po seji vlade.

Vlada se je danes seznanila z osnutkoma zakonodajnih predlogov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-32/15-56, z dne 8.11.2018, in sicer s Predlogom o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor in Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor.

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo dva predloga za izpolnitev odločbe Ustavnega sodišča. Sprememba Zakona o volitvah v Državni zbor z uvedbo relativnega prednostnega glasu in spremembe meja volilnih okrajev z relativno sprejemljivim 10 do največ 15 odstotnim odstopanjem od povprečne velikosti volilnega okraja glede na število volilcev sta rešitvi, ki po mnenju pripravljavca zakonskih besedil zadostita zahtevam Ustavnega sodišča. Spreminjanje meja volilnih okrajev z večjimi odstopanji od navedenih pa pomeni preveliko tveganje, da rešitev ne sledi odločbi Ustavnega sodišča.

Vlada je sprejela tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. Zakon predlaga uvedbo licence za strokovno področje tehnika zdravstvene nege in podaljšuje rok za pridobitev licence za tehnike zdravstvene nege iz prvega.