Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 48. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.6. Program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019–2021, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.19. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2019, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.20. Prvo poročilo Republike Slovenije o uresničevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija), poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 24. oktobra 2019 v Luxembourgu, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.22. Informacija o vključitvi Republike Slovenije v Mrežo M-POHL in o nameravanem o podpisu Sporazuma o skupnem projektu RZP19, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.23. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Karla Erjavca 22. oktobra 2019 v Republiki Hrvaški, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.25. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja 21. in 22. oktobra 2019 v Beogradu, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetovni konferenci o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze od 28. oktobra do 22. novembra 2019 v Sharm El Sheikhu, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.27. Informacija o udeležbi Petra Jožefa Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, na Slovenskem dnevu od 18. do 20. oktobra 2019 v Maasmechelenu v Belgiji, poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo

1.28. Informacija o obisku Petra Jožefa Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti od 4. do 14. novembra 2019 v Avstraliji in Singapurju, poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo

1.29. Informacija o udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na ustoličenju Njegovega veličanstva cesarja Naruhita 22. in 23. oktobra 2019 v Tokiu, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.30. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.31. Predlog opredelitve do sklepov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije, človekove pravice in enake možnosti ob obravnavi peticije v zvezi s prepovedjo uporabe pirotehnike, poročevalec: Boštjan Poklukar   

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prevzemom družbe Intereuropa d. o. o. s strani Pošte Slovenije d. o. o., poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vrednotenjem izvajanja univerzalne poštne storitve, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem vsem dostopne univerzalne poštne dejavnosti, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načrtovanim reševanjem problematike Pošte Slovenije d. o. o., poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z onesnaženostjo slovenskega morja, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s tranzitnim prometom, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s slabo uvrstitvijo Slovenije na lestvici ekonomske svobode, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z revizijo Računskega sodišča glede uspešnosti pri zagotavljanju dostopnosti storitev socialnega varstva, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s socialnimi transferji, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z doktorji znanosti, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dejana Kaloha v zvezi s študijskim programom Socialna gerontologija, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z varnostnimi razmerami v Kočevju, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo kontinuiranega monitoringa klopov in klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z monitoringom prenašalcev mišje mrzlice, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z glasilom Slovenskega združenja za pomoč pri demenci Spominčica, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.48. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega glede ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.49. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi s ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.50. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi z dostopnostjo REK obrazcev, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.51. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožefa Horvata v zvezi z ustanovitvijo strateškega razvojnega partnerstva za Pomurje, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.52. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča za poenotenje prakse pri predkupni pravici države za gozdne komplekse nad 30 ha po Zakonu o gozdovih, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z letalskimi prevozi, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z nakupom blindiranih vozil, poročevalec: Boštjan Poklukar    

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibret v zvezi s plačilnimi nalogi zaradi nezakonitega prehoda meje z Republiko Slovenijo, poročevalec: Boštjan Poklukar   

1.56. Predlog odgovora na poslansko pobudo Blaža Pavlina v zvezi z ustanovitvijo nepoklicne prostovoljne redarske službe, poročevalec: Boštjan Poklukar   

1.57. Predlog spremembe sestave delegacije Republike Slovenije na 8. zasedanju pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu 24. oktobra 2019 v Sarajevu, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s skrivnostnim nakupom neprebojnih avtomobilov, poročevalec: Rudi Medved   

II. LISTA B

2. Seznanitev z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2018 in Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11. Evropskega razvojnega sklada (ERS), za leto 2018

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – skrajšani postopek    Gradivo

4. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij    Gradivo

4A. Predlog uvrstitve 16 novih projektov in tri spremembe v veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2019–2022   

4B. Informacija o pripravljenih osnutkih zakonodajnih predlogov za implementacijo odločbe št. U-I-32/15-56 Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 8. novembra 2018 – Predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja direktorice javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)

5.2. Predlog prenehanja funkcije vrhovnega državnega tožilca svetnika na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

5.3. Predlog sklepa o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Miami Beachu, v Združenih državah Amerike

5.4. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Suverenega malteškega viteškega reda slovenskemu državljanu

5.5. Predlog mnenja k podelitvi Zlatega častnega znaka za zasluge za Republiko Avstrijo slovenski državljanki

5.6. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja načelnici Generalštaba Slovenske vojske generalmajorki s strani Federativne republike Brazilije

5.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma Lukavci

5.8. Predlog razrešitve in imenovanja članice v Koordinacijskem odboru za vprašanja nasledstva

5.9. Predlog imenovanja in razrešitve predstavnika ministrstva, pristojnega za obrambo v Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

5.10. Predlog razrešitve in imenovanja članov Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin in njihovih namestnikov ter Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin

5.11. Predlog razrešitve in imenovanja članov Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni (Nacionalni koordinator za OECD)

5.12. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023

5.13. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi

5.14. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

5.15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z imenovanjem nadzornikov

5.16. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva

5.17. Predlog odvzema statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Kočevje, k. o. Domžale, k. o. Spodnja Šiška in k. o. Vipavski Križ

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog soglasja k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, poročevalec: Aleš Šabeder