Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na seji odbora za gospodarstvo je vlada sprejela sklep, s katerim bo za sofinanciranje investicijskih projektov občin namenila 4,4 mio evrov.

Na današnji seji so člani vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve obravnavali predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, ki bo predvidoma uvrščen na četrtkovo sejo vlade. Predlog zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, rešuje problematiko dodatkov za nego otroka za pomoč in postrežbo, s katero so se srečali starši slepih in slabovidnih otrok.

Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada sprejela sklep, s katerim bo za sofinanciranje investicijskih projektov občin namenila 4,4 mio evrov, ki bodo namenjena občinam za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine.

Občina lahko sredstva pridobi za financiranje stroškov nakupa zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta, financiranje stroškov predhodnih študij, financiranje stroškov investicijske in projektne dokumentacije, financiranje stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter za financiranje stroškov gradbenega nadzora.