Skoči do osrednje vsebine

40. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je sestala na redni seji in obravnavala več zadev. Kot kandidata za člana Evropske komisije je predlagala veleposlanika Janeza Lenarčiča, sprejela je Strategijo na področju migracij in odločila o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019.

Izjava ministra za zdravje Aleša Šabedra | Avtor: Nebojša Tejić/STA

1 / 2

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji kot kandidata za člana Evropske komisije predlagala veleposlanika Janeza Lenarčiča. Gre za izkušenega kandidata z dolgoletnimi izkušnjami s področja mednarodnih in evropskih zadev, ki izpolnjuje vsa merila, zahtevana v členu 17 Pogodbe o Evropski uniji.

Vlada je sprejela tudi Strategijo na področju migracij, ki temelji na medresorskem povezovanju, migracije pa obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje.

Vlada je odločila o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019. V Aneksu št. 2 nadaljuje z reševanjem problematike družinske medicine. Opredeljen je nov obračunski model za ambulante družinske medicine in pediatrije na osnovni primarni ravni. Nagrajevali se bodo bolj obremenjeni zdravstveni timi. S tem ukrepom vlada sledi cilju narediti družinsko medicino bolj privlačno.

Izjava po seji vlade

Izjava ministra za zdravje Aleša Šabedra in državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve Sandija Čurina.