Skoči do osrednje vsebine

35. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Sprejetje predloga zakona se predlaga po nujnem postopku, da bi od 1. avgusta 2019 dalje zagotovili hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem o pravici do državne štipendije, in s tem posledično zmanjšali zaostanke pri reševanju vlog za t. i. letne pravice iz javnih sredstev v mesecu avgustu in septembru.

Izjava državnega sekretarja Tilna Božiča po seji vlade. | Avtor Nik Jevšnik, STA

Z novelo se namreč predlaga črtanje pravila glede izračuna fiktivnega izračuna pravic, s čimer se bo postopek poenostavil, večja bo tudi avtomatizacija postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev – predvsem pravice do državne štipendije.  Ker se fiktivna denarna socialna pomoč ne bo vštela v državno štipendijo, se bo povečala višina državne štipendije  oziroma povečal se bo krog upravičencev, ki sedaj zaradi fiktivne denarne socialne pomoči do državne štipendije niso bili upravičeni

V mesecu avgustu 2019 namreč poteče približno 113.000 vlog oziroma 173.254 pravic iz javnih sredstev, o podaljšanju katerih bodo morali centri za socialno delo odločiti po uradni dolžnosti.

Ministrstvo že od marca intenzivno pripravlja analize in sodeluje s CSD ji z namenom, da se zagotovi ustrezna organizacija dela na CSD (prerazporeditev delovnega čas, delo preko polnega delovnega čas – nadurno delo, nove zaposlitve, pomoč prek študentskega dela), da bi zagotovili reševanje vlog v zakonskem roku.

Sočasno ministrstvo intenzivno dela na avtomatizaciji postopkov priznavanja pravic iz javnih sredstev, s katero se želi poenostaviti postopek in razbremeniti strokovne delavce na CSD »ročnega » odločanja – seveda tam, kjer to zakonodaja omogoča.

Pri tem ugotavljamo, da je postopek avtomatizacije zelo obremenjen s pravilom vrstnega reda uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, po katerem mora oseba, če želi uveljaviti državno štipendijo, najprej uveljaviti otroški dodatek, nato denarno socialno pomoč, potem varstveni dodatek. Če oseba teh pravic ne uveljavi – mora CSD fiktivno izvesti izračun pravice, da ugotovi ali bi oseba bila upravičena do katere od navedenih pravic – in če bi bila, šteje to fiktivno pravico kot dohodek, ki naj bi ga oseba prejemala.

Izjava po seji vlade

Izjava državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Tilna Božiča po seji vlade.