Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 35. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.4. Predlog odloka o določitvi seznama varnih izvornih držav, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.5. Predlog energetske bilance Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.6. Predlog odločbe o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja glede dokumenta Policije, ki je bil posredovan Komisiji Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb prejšnje sestave Državnega zbora Republike Slovenije in vsebuje tudi mnenje policije o nepravilnosti in nezakonitosti osebne neposredne izročitve dokumentacije Banke Slovenije, Poročevalec: Boštjan Poklukar

1.7. Predlog odgovora na dopis Združenja občin Slovenije v zvezi s težavami občin zaradi nezakonitih prehodov državne meje, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.8. Predlog stališča glede upravičenosti do invalidskega nadomestila za osebe, ki imajo status invalida na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.11. Analiza stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.12. Informacija o stanju na projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave in predlog Načrta nadaljnjih aktivnosti glede upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.13. Informacija o reševanju statusa vojakov, starih 45 let, ki zaradi zakonske omejitve ne morejo več opravljati dela vojaka v Slovenski vojski, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.14. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Korona, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.15. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Fontana, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.16. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger v igralnici Casino Lipica, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.17. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Park, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.18. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Portorož,  Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.19. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Perla, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.20. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda za izvajanje del in storitev čiščenja gladine celinskih voda, preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda ter obalne linije morja iz okvira javne službe zaradi naravnih in drugih nesreč na celotnem območju Republike Slovenije, Poročevalec: Simon Zajc

1.21. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju porečja jadranskih rek z morjem, Poročevalec: Simon Zajc

1.22. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju srednje Save, Poročevalec: Simon Zajc

1.23. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju spodnje Save, Poročevalec: Simon Zajc

1.24. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju porečja Drave, Poročevalec: Simon Zajc

1.25. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju porečja Mure, Poročevalec: Simon Zajc

1.26. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Savinje, Poročevalec: Simon Zajc

1.27. Drugo poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.28. Poročilo o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.29. Poročanje o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih v obdobju od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018 – Poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.30. Zaključno poročilo o delu Sveta za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij, Poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.31. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.32. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču o trgovinskih standardih, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.33. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 18. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.35. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na skupnem delu zasedanja zunanjih in obrambnih ministrov v okviru Sveta EU za zunanje zadeve (FAC) 17. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: Karl Erjavec

1.36. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 18. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.37. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za urbane zadeve 13. in 14. junija 2019 v Bukarešti, Poročevalec: Simon Zajc

1.38. Informacija o podpisu Sporazuma o sodelovanju med Javno agencijo za železniški promet Republike Slovenije in Evropsko agencijo za železnice, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek   

1.39. Izhodišča za udeležbo ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na sedemnajstem "Public Debt Management" forumu v organizaciji Mednarodnega denarnega sklada v Tokiu 20. in 21. junija 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.40. Izhodišča za obisk državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Dobrana Božiča z gospodarsko delegacijo od 19. do 21. junija 2019 v Izraelu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.41. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob uradnem obisku velikega mojstra Suverenega malteškega viteškega reda Fra' Giacoma Dalla Torreja del Tempio di Sanguinetto 17. junija 2019 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.42. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti, Poročevalec: Boštjan Poklukar

1.43. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.44. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Letnemu poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prodajo zemljišča z oznako RE ID 1225, ki ga prodaja DUTB d. d., Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer   

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s problematiko Sklada obrtnikov in podjetnikov, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z ruskimi vojaki na Slovenskem, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ureditvijo obrežja Breganščice v Slovenski vasi, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z lastništvom in vrednostjo nepremičnin, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi s Skladom skladov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo novega akcijskega načrta za črpanje evropskih sredstev, Poročevalec: dr. Iztok Purič    Gradivo

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z opredelitvijo srednjega razreda v Sloveniji, Poročevalka: Genovefa Ružić    Gradivo

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s programom otroške srčne kirurgije, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.55. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s spremembo spola, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.56. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Ribnici, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.57. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ureditvi zaposlitve za vojake, starejše od 45 let, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.58. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Milana Brgleza za dopolnitev 13. člena Zakona o zaščiti živali,  Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.59. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi s pozivom Vladi Republike Slovenije k pomoči občini Piran za sanacijo klifa, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.60. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za zagotovitev proračunskih sredstev za (so)financiranje projekta prenove in novogradnje nekdanjih prostorov Zavoda za varstvo pri delu z namenom vzpostavitve boljših pogojev za dnevno bolnišnično in ambulantno zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi v okviru Kliničnega oddelka za hematologijo Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,  Poročevalec: Aleš Šabeder    

1.61. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča za ukinitev prispevka po 55.a členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, Poročevalec: Aleš Šabeder   

1.62. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča v zvezi s poenotenjem ugotavljanja dohodka iz kmetijske dejavnosti za določitev statusa kmeta po zakonu o kmetijskih zemljiščih, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    

1.63. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo operativnih programov za obdobje 2021–2027 na področju evropske kohezijske politike, Poročevalec: dr. Iztok Purič    Gradivo

1.64. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo oblikovanja ločenega organa upravljanja za vzhodnoslovensko regijo na področju kohezijske politike, Poročevalec: dr. Iztok Purič    Gradivo

1.65. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s stanovanjskimi nepremičninami in zazidljivimi parcelami v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – nujni postopek   

2A. Predlog sklepa o začetku likvidacije javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni    Gradivo

2B. Predlog mnenja o začasnem zadržanju 76.a člena Zakona o sodniški službi

2Č. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta št. 1511-17-0009 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019-2022   

2D. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

2D. Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. – Prenos določenih nepremičnin z Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

3.1. Predlog odločbe o prenehanju funkcije višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

3.3. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi sodne poravnave v tožbeni zadevi tožeče stranke Občine Krško

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

4.2. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Boštjan Poklukar

4.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Boštjan Poklukar

4.4. Predlog imenovanja glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije,Poročevalec: Aleš Šabeder

4.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

4.6. Predlog mnenja o kandidatih za mesto sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu, Poročevalka: Andreja Katič