Skoči do osrednje vsebine

Izjava o zasebnosti

Vlada Republike Slovenije (v njenem imenu Urad vlade za komuniciranje) skupaj z družbo Viber Media S.a.r.l. nastopa kot skupni upravljavec za fazo obdelave, ko se osebni podatki posameznikov, ki uporabljajo aplikacijo Viber, zbirajo s strani družbe Viber Media S.a.r.l. Urad vlade za komuniciranje obdeluje v nadaljevanju navedeno vrsto osebnih podatkov članov skupnosti »Vlada RS – info o COVID-19« izključno skladno z namenom, na podlagi in v roku, kot je določen v nadaljevanju.  

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca:
V imenu Vlade Republike Slovenije Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana,
Tel: 01 478 2630, e-naslov: gp.ukom@gov.si.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo.ukom@gov.si

Namen obdelave osebnih podatkov: Informiranje javnosti v zvezi z ukrepi Vlade RS in vladnih institucij, povezanimi s pojavom bolezni COVID-19.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: privolitev posameznika, točka a) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, GDPR.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: člani skupnosti »Vlada RS – info o COVID-19« v aplikaciji Viber.

Kategorija uporabnikov osebnih podatkov: imetnik aplikacije Viber, skrbniki oziroma administratorji skupnosti in vsi ostali člani skupnosti »Vlada RS – info o COVID-19«.  

Vrste osebnih podatkov: ime in priimek oziroma psevdonim, profilna fotografija ter članstvo v skupnosti »Vlada RS – info o COVID-19«.   

Obdobje hrambe osebnih podatkov: do preklica privolitve posameznika oziroma do prenehanja obstoja skupnosti »Vlada RS – info o COVID-19« v aplikaciji Viber.

Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

Posameznik ima pravico, da lahko privolitev kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ne obstaja. Prav tako ne oblikovanje profilov.