Skoči do osrednje vsebine

V Službi za izvajanje kohezijske politike koordiniramo pripravo programskih dokumentov ter spremljamo in preverjamo izvajanje kohezijske politike. V sodelovanju z notranje - organizacijskimi enotami Službe vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo prav tako zastopamo usmeritve in stališča naše službe v strokovnih in programskih telesih v EU, na nacionalni ravni ter do organa upravljanja.

Služba vlade RS za digitalno preobrazbo pri črpanju sredstev nastopa kot posredniški organ, ki izvaja prenesene naloge v skladu s predpisi in navodili organa upravljanja - Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Služba vlade RS za digitalno preobrazbo, v programskem obdobju od 2014 do 2020, na podlagi Operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014 do 2020, črpa sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru naslednjega tematskega cilja: 

  1. Izboljšanje dostopa do IKT ter povečanje njihove uporabe in kakovosti