Skoči do osrednje vsebine

Na upravni enoti vodimo upravne postopke na I. stopnji in izvajamo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajamo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejamo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditev ter pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Pristojni smo tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Vodstvo

Splošne informacije

Oddelki upravne enote

Krajevni uradi Upravne enote Kranj

Uradne osebe, pooblaščene za odločanje ali vodenje upravnih postopkov

Vplačilni račun in sklici za nakazilo taks in dajatev

Vodnik po Upravni enoti Kranj