Skoči do osrednje vsebine

Na krajevnem uradu Šenčur opravljamo naslednje storitve za državljane:

  • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
  • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov,
  • vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin ter potrjevanje podpor volivca,
  • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva.

V času od 22. do vključno 29. februarja 2024, je krajevni urad zaprt. Vse storitve v pristojnosti vašega krajevnega urada, lahko občani opravite na sedežu Upravne enote Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.