Skoči do osrednje vsebine

Na krajevnem uradu Naklo opravljamo naslednje storitve za državljane:

  • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
  • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov,
  • vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin ter potrjevanje podpor volivca,
  • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva.