Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Urada za intelektualno lastnino

Teme

  • Intelektualna lastnina

    Patenti, modeli, znamke, dodatni varstveni certifikat, avtorska in sorodne pravice, topografija polprevodniških vezij, geografske označbe.

Projekti

  • Zadnji noveli Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic sta bili sprejeti septembra 2022. Ob njuni pripravi smo napovedali, da želimo nadaljevati razpravo o nadaljnjem razvoju avtorskopravne zakonodaje in v odprtem dialogu poiskati širše soglasje o možnih prihodnjih rešitvah na tem področju. Hkrati smo napovedali vzpostavitev medresorske delovne skupine za pripravo nacionalne strategije intelektualne lastnine. Naš cilj je, da se doseže čimbolj enoten pogled na urejanje avtorske in sorodnih pravic.