Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Izpostavljenost sevanjem v zdravstvene namene

  Pacienti so lahko namenoma izpostavljeni ionizirajočim sevanjem med diagnostičnimi postopki ali zaradi zdravljenja. V takih primerih govorimo o izpostavljenosti v zdravstvene namene. Ker posamezni pacienti pri tem prejmejo znatne doze, visoka pa je tudi skupna izpostavljenost, se področju izpostavljenosti v zdravstvene namene na mednarodni ravni namenja čedalje več pozornosti.

 • Poklicna izpostavljenost sevanju

  Pri izvajanju sevalnih dejavnosti so delavci, ki to dejavnost izvajajo, lahko izpostavljeni ionizirajočim sevanjem. Za zagotavljanje varnosti in zdravja teh delavcev je treba izvajati ukrepe varstva pred sevanji. Izvajalec sevalne dejavnosti mora ukrepe opisati v oceni varstva pred sevanji, ki jo izdela v sodelovanju s pooblaščenim izvedencem varstva pred sevanji.
  Izpostavljeni delavci morajo biti ustrezno usposobljeni, izpolnjevati posebne zdravstvene zahteve in biti vključeni v sistem osebne dozimetrije.

 • Pooblaščeni izvajalci strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj

  Na področju varstva pred sevanji deluje več vrst pooblaščenih izvedencev in ustanov, katerih usposobljenost priznavamo z izdajo ustreznega pooblastila.

 • Zmanjševanje izpostavljenosti radonu

  Radon je radioaktivni žlahtni plin naravnega izvora. Večinoma je glavni vir naravnega sevanja v bivalnem in delovnem okolju ter v povprečju prispeva več kot polovico efektivne doze, ki jo prejmemo od vseh naravnih virov ionizirajočih sevanj. V prostore prodira predvsem iz zemeljskih tal skozi razne odprtine, kot so jaški, odtoki, špranje ali razpoke. Radon povzroči približno 10 odstotkov primerov pljučnih rakov, zato se ukrepom za zmanjšanje izpostavljenosti radonu v zadnjem času na mednarodni ravni namenja čedalje več pozornosti. Referenčna raven koncentracije radona, pod katero ukrepi za njegovo zmanjševanje načeloma niso potrebni, je 300 Bq/m3.