Skoči do osrednje vsebine

V sektorju pripravljamo strokovne podlage in izhodišča za oblikovanje politik in strategij za zagotavljanje zdravja in dobrobiti živali, pa tudi za razvoj drugih delovnih področij uprave.

Glavne naloge, ki jih izvajamo v sektorju, se nanašajo na:

  • bolezni živali in zoonoze;
  • dobrobit živali;
  • pripravljenost in krizno načrtovanje v zvezi s pojavom nekaterih posebno nevarnih bolezni živali in zoonoz.

Poleg tega smo aktivno vključeni v pripravo zakonodaje EU s področja zdravja in dobrobiti živali. Pripravljamo domače predpise, ki urejajo področja dela sektorja. Aktivno sodelujemo tudi v delovnih skupinah institucij EU ter drugih mednarodnih organizacijah, kar nam omogoča strokovno in učinkovito delo, ki je podlaga za zagotavljanje visokih standardov na področju zdravja in dobrobiti živali. Ker skrbimo za zdravje in dobrobit tako rejnih kot hišnih živali in ne nazadnje tudi divjadi, je naše delo nujno povezano tudi z drugimi službami in organi v Republiki Sloveniji ter nevladnimi organizacijami.