Skoči do osrednje vsebine

V sektorju pripravljamo strokovne podlage in izhodišča za oblikovanje politik in strategij za zagotavljanje zdravja in dobrobiti živali, pa tudi za razvoj drugih delovnih področij Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Glavne naloge, ki jih izvajamo v sektorju, se nanašajo na:

  • bolezni živali in zoonoze,
  • dobrobit živali,
  • pripravljenost in krizno načrtovanje v zvezi s pojavom nekaterih posebno nevarnih bolezni živali in zoonoz.

Poleg tega smo aktivno vključeni v pripravo zakonodaje Evropske unije (EU) s področja zdravja in dobrobiti živali. Pripravljamo domače predpise, ki urejajo področja dela sektorja. Aktivno sodelujemo tudi v delovnih skupinah institucij EU ter drugih mednarodnih organizacijah, kar nam omogoča strokovno in učinkovito delo, ki je podlaga za zagotavljanje visokih standardov na področju zdravja in dobrobiti živali. Ker skrbimo za zdravje in dobrobit tako rejnih kot hišnih živali in ne nazadnje tudi divjadi, je naše delo nujno povezano tudi z drugimi službami in organi v Republiki Sloveniji ter nevladnimi organizacijami.

Področja in teme

  • Zdravje živali

    Bolezen modrikastega jezika, afriška prašičja kuga, uradni nadzor na področju zdravja živali, obrati na področju zdravja živali, steklina, spremljanje in izkoreninjenje bolezni pri divjih živalih, načrti ukrepov in simulacijske vaje, spremljanje pojavov bolezni živali, zdravje živali iz akvakulture, infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis, aiarna influenca, zdravstveno varstvo čebel, transmisivne spongiformne encefalopatije, razmnoževanje domačih živali

  • Dobrobit živali

    Dobrobit živali, zaščita živali, trpljenje živali, mučenje živali, rejne živali, hišne živali, klanje, usmrtitev, poskusne živali, zapuščene živali, zavetišča, register psov, trgovine z živalmi, hoteli za živali, gojitev hišnih živali, odgovorno lastništvo, prevoz živali