Skoči do osrednje vsebine

Delovno področje sektorja vključuje zagotavljanje visoke ravni kibernetske varnosti na jedrskem področju, vzdrževanje zakonodaje, organiziranje vaj in izobraževanj ter domače in mednarodno sodelovanje, vključno s povezovanjem vseh deležnikov s področja kibernetske varnosti v jedrskem sektorju.

Sektor za kibernetsko varnost skrbi za izvajanje informacijske varnostne politike Uprave za jedrsko varnost, vzdrževanje in izboljševanje sistema upravljana informacijske varnosti in sistema odziva na kibernetske napade, ki vključuje postopke za učinkovito obravnavo incidentov, poročanje o incidentih, načrte neprekinjenega poslovanja, izvajanje vaj, izobraževanj idr. Sektor je odgovoren za ozaveščanje svojih zaposlenih o ključnih elementih kibernetske varnosti.

V primeru jedrskega ali radiološkega dogodka, povzročenega zaradi kibernetskega napada, Sektor za kibernetsko varnost s svojim člani v okviru Skupine za informacijsko varnost nudi strokovno podporo Skupini za obvladovanje izrednega dogodka Uprave za jedrsko varnost. Strokovna podpora vključuje predvsem analizo morebitnih posledic, oceno groženj, pregled javno dostopnih ranljivosti in povezovanje ključnih deležnikov, kot so upravljavci jedrskih objektov, upravni organi in tehnično podporne organizacije.

Sektor za kibernetsko varnost sodeluje s ključnimi deležniki na področju kibernetske varnosti v jedrskih objektih: upravljavci jedrskih objektov, Urad za informacijsko varnost, ki vključuje tudi odzivni center za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave (SIGOV-CERT), Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij (SI-CERT), Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija in drugimi. 

V mednarodnem okolju Uprave za jedrsko varnost na področju kibernetske varnosti sodeluje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo, Evropskim združenjem regulatorjev s področja jedrskega varovanja (angleško European Nuclear Security Regulators Association - ENSRA), Združenjem evropskih uprav za jedrsko varnost (angleško Western European Nuclear Regulators Association - WENRA), Svetovnim inštitutom za jedrsko varovanje (angleško World Institute for Nuclear Security, WINS), Mednarodnim centrom za teoretično fiziko (angleško International Centre for Theoretical Physics - ICTP) ter z več posameznimi državami (Združene države Amerike, Švica, Nemčija, Romunija, Egipt, Nigerija, Gana idr.).