Skoči do osrednje vsebine

KiVA2022 - mednarodna vaja kibernetske varnosti v jedrskih objektih

Med 17. in 19. majem 2022 je na Upravi za jedrsko varnost potekala mednarodna vaja kibernetske varnosti v jedrskih objektih - KiVA2022, ki predstavlja presek med jedrsko varnostjo, varovanjem, pripravljenostjo na izredne dogodke in kibernetsko varnostjo.

Vajo je Uprava za jedrsko varnost pripravila in izvedla v sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (MAAE) in Avstrijskim inštitutom za tehnologijo (AIT).

Prvi dan vaje, 17. maja 2022, je bil izveden uvodni sestanek, na katerem so podporo izvedbi vaje izrazili številni visoki predstavniki organizacij, ki so v Sloveniji vključeni v zagotavljanje kibernetske varnosti v jedrskem sektorju. Na sestanku so bili predstavljeni glavni okvirji in cilji vaje. Naslednja dva dni, 18. in 19. maja 2022, pa so se vaje kot vadbenci udeležili naslednji ključni deležniki za kibernetsko varnost v jedrskem sektorju iz Slovenije: upravljavci jedrskih objektov (jedrske elektrarne - NEK d. o. o., Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov - Agencija za radioaktivne odpadke in Raziskovalnega reaktorja TRIGA - Institut Jožefa Stefana), upravni organi (Urad za informacijsko varnost, Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava za jedrsko varnost), tehnično podporne organizacije (SI-CERT, SIGOV-CERT in Ministrstvo za obrambo) in dobavitelji računalniške opreme (Iskra d. o. o. in Agitavit Solutions d. o. o.). Vajo so kot prvo tovrstno tako v Sloveniji kot v svetu opazovali številni opazovalci, poleg domačih iz Slovenije tudi predstavniki Argentine, Avstrije, Romunije, Švice, Združenih arabskih emiratov, Združenih držav Amerike in mednarodne organizacije WINS (angleško World Institute for Nuclear Security). 

Vaja je bila izvedena s scenarijem, ki se je odvijal na namišljenem jedrskem objektu z namenom zagotoviti visoko raven informacijske varnosti. Scenarij je poleg glavnega poudarka na odzivu ob kibernetskih grožnjah vključeval tudi vidike jedrskega varovanja in jedrske varnosti v namišljenem jedrskem objektu. Izveden je bil tudi z uporabo posebej za vajo izdelanih modelov informacijske in procesne opreme, kakršno uporabljajo jedrski objekti ter programske in strojne opreme, kakršno uporabljajo kibernetski napadalci. 

Številna udeležba (skupaj 70 udeležencev) in aktivna vključenost tako domačih kot tujih predstavnikov potrjuje visoko zavedanje pomembnosti zagotavljanja kibernetske varnosti v jedrskih objektih. Slovenija je tudi z izvedbo te vaje ponovno pokazala svojo zavidljivo pripravljenost na izredne dogodke, tudi na takšne, ki bi jih povzročili kibernetski napadi in trdno povezanost med nacionalnimi in mednarodnimi deležniki.