Skoči do osrednje vsebine

O Upravi Republike Slovenije za informacijsko varnost

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost, ki deluje kot organ v sestavi Ministrstva za javno upravo. Njeno osnovno poslanstvo je dvig odpornosti na kibernetske grožnje, ki lahko ogrozijo posameznike, podjetja, državne organe in družbo v celoti.

URSIV v ta namen povezuje deležnike v nacionalnem sistemu informacijske varnosti in na strateški ravni koordinira operativne zmogljivosti v sistemu. Posebno pozornost posveča zavezancem po Zakonu o informacijski varnosti (ZInfV) iz skupine izvajalcev bistvenih storitev na področjih energije, digitalne infrastrukture, oskrbe s pitno vodo in njene distribucije, zdravstva, prometa, bančništva, infrastrukture finančnega trga, preskrbe s hrano in varstva okolja, iz skupine ponudnikov digitalnih storitev in iz skupine organov državne uprave.

URSIV izvaja naloge enotne kontaktne točke za zagotavljanje čezmejnega sodelovanja z ustreznimi organi drugih držav članic EU in z evropsko mrežo skupin CSIRT ter druge naloge mednarodnega sodelovanja.

Z lastno inšpekcijsko službo izvaja nadzor nad izvajanjem ZInfV, poleg tega pa tudi nadzor nad skladnostjo spletišč in mobilnih aplikacij po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) ter nadzor na področju e-identitet in storitev zaupanja.

URSIV je z obveščanjem vlade in Sveta za nacionalno varnost (SNAV) o stanju povečane ogroženosti zaradi verjetnosti realizacije kritičnega incidenta ali kibernetskega napada umeščena v sistem nacionalne varnosti.

Vodstvo

Organizacijske enote

 • Sektor za skupne zadeve

  Ministrstvo za javno upravo
  Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

  Kotnikova 38
  1000 Ljubljana

 • Sektor za dvig odpornosti

  Ministrstvo za javno upravo
  Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

  Kotnikova 38
  1000 Ljubljana

 • Sektor za strateško načrtovanje in krizno odzivanje

  Ministrstvo za javno upravo
  Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

  Kotnikova 38
  1000 Ljubljana

 • Inšpekcija za informacijsko družbo

  Ministrstvo za javno upravo
  Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

  Kotnikova ulica 38
  1000 Ljubljana

Iskalnik