Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za informacijsko družbo

  • Na Inšpektoratu za informacijsko družbo opažamo, da je v zadnjem času v porastu uporaba t.i. vtičnikov za dostopnost (»Accessibility overlays«), ki se večinoma reklamirajo kot orodja, ki naj bi zagotavljala skladnost spletišč s harmoniziranim standardom SIST EN 301 549 V3.2.1.

  • Inšpektorat za informacijsko družbo je pretekli teden zavezancem po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij poslal obvestilo o zakonski obveznosti glede spletnih objav na vašem spletišču s pozivom k izjasnitvi ali njihovo spletišče izpolnjuje zahteve glede dostopnosti.

Novice

Kaj je spletna dostopnost in zakaj je pomembna?

Tim Berners Lee, britanski informatik in znanstvenik ter izumitelj svetovnega spleta je nekoč dejal:
»Moč svetovnega spleta je v njegovi univerzalnosti. Njegova dostopnost za vse – ne glede na oviranost – je bistven vidik.«

Spletna dostopnost pomeni, da so spletna mesta, orodja in tehnologije zasnovani in razviti tako, da jih lahko uporabljajo vsi uporabniki, ne glede na njihove morebitne oviranosti.

Formalna podlaga je Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: zakon), ki je bil sprejet aprila 2018.

Zavezanci po zakonu so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje.

Namen zakona je uporabnikom omogočiti lažji dostop do informacij in storitev javnega sektorja ter lažje uveljavljanje njihovih pravic, kar je še zlasti pomembno za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

Organi javnega sektorja za ustvarjanje, zbiranje in zagotavljanje informacij in storitev, ki so bistvene za javnost, namreč vedno pogosteje uporabljajo internet. S tega vidika je pomembno, da so vsebine, objavljene na spletiščih in mobilnih aplikacijah, dostopne vsem uporabnikom. Navedeno je še zlasti pomembno za uporabnike, ki so zaradi različnih oblik oviranosti pogosto prikrajšani za dostop do informacij in storitev ter s tem digitalno izključeni.

Cilj delovanja Inšpektorata za informacijsko varnost na področju dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij je ureditev ukrepov za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Namen je spodbuditi večjo vključenost pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij in zmanjšati ali odpraviti izključenost določenih uporabnikov, kot so osebe za različnimi oblikami oviranosti.

Spletišča in mobilne aplikacije morajo tako izpolnjevati zahteve glede dostopnosti.

Zavezanci morajo:

  • Pregledati svoje spletne strani in mobilne aplikacije z vidika zahtev glede dostopnosti (SIST EN 301 549 v. 3.2.1).
  • Izdelati oceno nesorazmernega bremena.
  • Izvesti potrebne popravke za doseganje ravni skladnosti AA.
  • Pripraviti in objaviti izjavo o dostopnosti ter navesti morebitne nedostopne vsebine ter razloge zanje
  • Zavezanec mora na spletišču oziroma v mobilni aplikaciji zagotoviti povezavo, preko katere imajo uporabniki možnost obvestiti, da po njihovem mnenju njegova spletišča oziroma mobilne aplikacije niso skladne z zahtevami glede dostopnosti, ter ga zaprositi za informacije, ki v skladu z oceno nesorazmernega bremena niso objavljene v dostopni obliki. Določena je tudi obveznost zavezanca, da uporabniku odgovori v osmih dneh oziroma da mu v tem roku sporoči, da glede na naravo njegove prošnje za pripravo odgovora potrebuje več časa, kar ustrezno utemelji in poda časovnico za odgovor.

Za vse, ki bi želeli dodatne informacije in znanja s področja dostopnosti so na voljo brezplačna usposabljanja na Upravni akademiji. Za vse dodatne informacije in navodila v zvezi z dostopnostjo spletišč in mobilnih aplikacij zavezancem priporočamo, da kontaktirate Inšpektorat za informacijsko družbo.