Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev najpogostejših napak po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)

Inšpektorat za informacijsko družbo je 12. 12. 2023 uspešno izvedel dogodek z naslovom Predstavitev najpogostejših napak po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Na tri in pol urnem dogodku je sodelovalo 674 udeležencev.

Ob začetku predstavitve so zaposleni udeležencem predstavili delovno področje inšpektorata in zakonske obveznosti zavezancev po ZDSMA. V nadaljevanju pa najpogostješe napake zavezancev, tako na področju dostopnosti spletišč kot tudi mobilnih aplikacij. Takoj ob zaključku prvega sklopa predavanja, kot tudi na koncu rednega dela dogodka, so zaposleni Inšpektorata za informacisko družbo odgovorili na vrsto vprašanj zavezancev po ZDSMA kot tudi druge zainteresirane javnosti. Dogodek smo organizirali z namenom spodbuditi večjo ozaveščenost zavezancev in uporabnikov spletišč in mobilnih aplikacij.

Najbolj pogoste napake:

Povezava s sliko na spletni strani je brez ustreznega dostopnega besedila

Povezava nima ustreznega dostopnega besedila. Povezava je pravzaprav sestavljena samo iz slike, ki pa tudi ne ponuja ustreznega alternativnega besedila, ki bi omogočilo prepoznavanje vsebine uporabnikom podpornih tehnologij. Slika mora v takšnem primeru vsebovati ustrezno alternativno besedilo. Brez ustreznega alternativnega besedila uporabniki podpornih tehnologij ne morejo ugotoviti namena oz. funkcije povezave.

Spletna stran ne zagotavlja možnosti preskakovanja ponavljajočih se vsebin

Na vsaki spletni strani mora biti na voljo možnost preskakovanja ponavljajočih se vsebin. Možnost preskoka ponavljajočih se vsebin je lahko uporabniku omogočena tako, da na spletni strani obstaja prva povezava, ki pri navigaciji s tipkovnico omogoča možnost, da uporabnik preskoči ponavljajoče se vsebine, ki se pojavljajo na več spletnih straneh (meniji, logotipi, ponavljajoče se povezave, itn.). Ta povezava mora biti na voljo v obliki gumba »skoči do osrednje vsebine«, s pomočjo katerega uporabnik preskoči ponavljajoče se vsebine in skoči naravnost do osrednje vsebine posamezne spletne strani. Ta povezava mora biti zagotovljena na vseh straneh spletišča in mora biti delujoča na vseh spletnih straneh spletišča.

Alternativno je lahko funkcionalnost preskoka vsebine zagotovljena tudi tako, da so na vseh straneh spletišča ustrezno strukturirani naslovi (h), ki označujejo oddelke in pododdelke določene vsebine na spletni strani. S tem je uporabnikom na podoben način, kot to omogoča povezava za skok do osrednje vsebine, omogočeno preskakovanje ponavljajoče se vsebine po teh naslovih. Pri tem je pomembno, da so naslovi ustrezno strukturirani na vseh spletnih straneh spletišča.

Indikator fokusa tipkovnice ni viden

Indikator fokusa tipkovnice mora biti viden (fokusirani element se obkroži, poudari…). To je pomembo za uporabnike, ki kot primarni način navigacije uporabljajo tipkovnico. Če fokus na elementu ni viden, uporabniki, ki za navigacijo po spletni strani uporabljajo tipkovnico, ne morejo več slediti vsebini, kar pomeni, da se lahko za brskanje po spletni strani uporabi samo kazalna naprava kot je miška.

Opravljeno delo nadzornega organa na področju dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Prvo poročevalno obdobje (2020/2021)

 • 116 inšpekcijskih pregledov po poenostavljeni metodi spremljanja spletišč v letu 2021. Prvi inšpekcijski pregled je bil opravljen 3. 5. 2021.
 • zavezanci so na podlagi prejetih zapisnikov in ugotovljenih nepravilnost odpravili 194 napak, pri treh zavezancih z devetimi napakami pa je bila spletna stran umaknjena.
 • Za dosego odprave 105 ugotovljenih napak je morala inšpekcija nadaljevati inšpekcijske postopke in izdati 61 odločb za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti.

Drugo poročevalno obdobje (2022/2024)

Opravljeni pregledi - začetek poglobljenih pregledov spletišč in mobilnih aplikacij:

 • Z uporabo metode poenostavljenega spremljanja za odkrivanje neskladnosti na spletišču je bilo v letu 2022 opravljenih 118 inšpekcijskih pregledov, v letu 2023 pa 137.
 • Z uporabo metode poglobljenega spremljanja za preverjanje skladnosti spletišča je bilo v letih 2022 in 2023 opravljenih 49 inšpekcijskih pregledov.
 • Z uporabo metode poglobljenega spremljanja za preverjanje skladnosti mobilne aplikacije je bilo v letu 2023 opravljenih 20 inšpekcijskih pregledov.

Z letom 2022 je inšpektorat začel izvajati tudi nadzor izjav o dostopnosti:

 • Pri vsakem od izvedenih pregledov je bila pregledana tudi izjava o dostopnosti; skupno je bilo pregledanih 324 izjav.
 • Ustrezna izjava izpolnjuje 7 pogojev, ki so določeni v ZDSMA.

Poslan je bil poziv vsem zavezancem, da uskladijo svoja spletišča in mobilne aplikacije z ZDSMA.

Rezultati pregledov

Rezultati pregledov spletišč:

 • pri uporabi metode poenostavljenega spremljanja za odkrivanje neskladnosti na spletišču je bilo v letu 2022 zaznanih 233 nepravilnosti (odpravljenih je bilo 232), v letu 2023 pa 376 (odpravljanje napak še poteka). V letu 2022 je bilo izdanih tudi 6 odločb.
 • pri uporabi metode poglobljenega spremljanja za preverjanje skladnosti spletišča je bilo v letih 2022 in 2023 ugotovljenih 458 nepravilnosti (odpravljanje napak še poteka).
 • pri uporabi metode poglobljenega spremljanja za preverjanje skladnosti mobilne aplikacije je bilo v letu 2023 ugotovljenih 126 nepravilnosti (odpravljanje napak še poteka).

Rezultati preverjanja izjave o dostopnosti (324 pregledov):

  • 132 zavezancev izjave ni imelo.
  • 72 zavezancev je imelo ustrezno izjavo.
  • 12 zavezancev je imelo nepopolno izjavo (kršen vsaj 1 od 7 pogojev).