Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo glede inšpekcijskega postopka zoper banko Multitude bank P.L.C.

Inšpektorat za informacijsko družbo je banki Multiude Bank P.L.C., ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta v inšpekcijskem postopku z upravno odločbo z dne 8. januarja 2024 odredil, da mora banka odpraviti nepravilnosti in pomanjkljivosti.

Banka mora nepravilnosti odpraviti na način, da:

  • na spletni strani banke v poglavju vprašanja in odgovori odstrani povezavi z video navodili, kako izvoziti digitalno potrdilo iz brskalnika Edge in kako izvoziti digitalno potrdilo iz brskalnika Chrome,
  • za odobritev posojila prosilcu preneha pogojevati izvoz kvalificiranega potrdila za elektronski podpis skupaj z zasebnim ključem ter geslom za dostop do zasebnega ključa iz spletnega brskalnika prosilca posojila,
  • iz baze svojih komitentovi izbriše vsa v nasprotju z Zakonom o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja pridobljena kvalificirana potrdila za elektronski podpis slovenskih izdajateljev.

    Rok za izvršitve odločbe je sedem dni po prejemu odločbe.

    Banka je dolžna o odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti pisno obvestiti Inšpektorat za informacijsko družbo. 

    Zoper odločbo lahko banka Multitude Bank P.L.C. v roku 30 dni od dneva vročitve odločbe vloži tožbo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije.