Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Izvaja specialistične naloge vojaške policije, zagotavlja podporo PE v Republiki Sloveniji in enotam Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah (MOM). Skladno z zakonskimi določili skrbi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje deviantnih pojavov v Slovenski vojski. Specializirana enota vojaške policije je enota taktične ravni, podrejena Poveljstvu sil SV.

Sestava enote:

 • poveljstvo,
 • vod posebne policijske taktike – PEST,
 • oddelek kriminalistov,
 • oddelek proti bombne zaščite.

Glavne naloge so:

 • preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v skladu z zakonom,
 • izvajanje varnostno najzahtevnejših nalog VP,
 • izvajanje ukrepov zoperstavljanja terorizmu na območjih posebnega pomena za obrambo
 • varovanje vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v Slovenski vojski, ki so posebnega pomena za obrambo, vojaških delegacij, poveljstev in enot varovanje najvišjih predstavnikov SV doma in v tujini ter tujih na območju RS,
 • izvajanje protiterorističnih pregledov ter odkrivanje in uničevanje eksplozivnih sredstev, naprav ali snovi, ki izvirajo iz kaznivega dejanja ali prekrška,
 • sodelovanje z državnim tožilstvom in drugimi pristojnimi službami,
 • izvajanje in organiziranje usposabljanja in zagotavljanja strokovnega znanja s področja vojaške policije.