Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Oddelek za elektronsko izobraževanje Centra vojaških šol (OEI/CVŠ) omogoča pridobivanje znanja prek spleta, spodbuja inovativnost in ustvarjalnost udeležencev, hkrati pa omogoča večjo odzivnost in prilagodljivost usposabljanja glede na kraj, čas in vsebine, ki se lahko prilagodijo posamezniku.
Glavni cilj uvedbe elektronskega izobraževanja v SV oziroma na MO je bil vzpostaviti virtualno učilnico, ki bo dostopna po načelu 24/7 in bo omogočala izmenjavo znanja na daljavo ter bo dostopna vsem pripadnikom obrambnega sistema doma in v tujini, ki želijo dostopati do vsebin, ki jih elektronsko izobraževanje ponuja.

Del elektronskega izobraževanja je danes v vojaškem izobraževalnem sistemu del kombiniranega izobraževanja, pri katerem informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) služita zgolj kot pomoč pri tradicionalnem izobraževanju, predvsem za dostavo učnega gradiva ter komunikacijo med udeleženci in izvajalci.
Samoizobraževanje vključuje elektronske tečaje (e-tečaji) brez mentorja oziroma učitelja. Uporabniki sami izbirajo kraj in čas opravljanja študijskih obveznosti, lahko v službi, doma ali v tujini. Tak način izobraževanja je primeren za ves obrambni sistem, saj sta dostop do e-tečajev in njihova uporaba zelo preprosta, dosegljivi so na spletni strani Centra za elektronsko izobraževanje.

 

Bistvene naloge:

  • priprava tečajev za kombinirano in samostojno izobraževanje na podlagi konkretnih potreb SV in MO ter drugih organov v javni upravi;
  • aktivna podpora pri izvedbi programov VIU v e-izobraževanju;
  • usposabljanje izvajalcev e-izobraževanja za uporabo orodij in pripravo izobraževalnih vsebin;
  • podpora mentorjem in slušateljem v e-učilnici SV;
  • zagotavljanje delovanja strežniške in aplikativne opreme za e-izobraževanje;
  • dodeljevanje dostopov do e-učilnice uporabnikom iz SV in MO ter drugim uporabnikom iz javne uprave, ki jih to zanima (po predhodnem dogovoru);
  • vzdrževanje evidenc uporabnikov, učnih predmetov in izdajanje generiranih potrdil;
  • izmenjava znanja in izkušenj ter zagotavljanje primerljivosti e-izobraževanja z drugimi ustanovami doma in v tujini.