Skoči do osrednje vsebine

Poslanstvo:

Center za združeno usposabljanje izvaja usposabljanje, podporo usposabljanja, podporo pri ocenjevanju in ocenjevanje usposobljenosti pripadnikov, poveljstev in enot Slovenske vojske ter sodeluje s civilnimi strukturami za potrebe Sistema Varstva pred Naravnimi in drugimi Nesrečami (SVNDN). Vodi in upravlja s poligoni, njegovimi vadišči, strelišči, infrastrukturnimi objekti in sredstvi v okviru Osrednjega Vadišča (OSVAD) SV, ter načrtuje in nadzira aktivnosti na OSVAD.

Vodi in upravlja vojašnico bAČ Postojna in Vipava, ter zagotavlja logistično podporo nastanjenim in gostujočim enotam v vojašnici.​

 Sestava:

 • Poveljstvo,
 • Enota za raziskave in simulacije,
 • Enota za preverjanje bojne usposobljenosti,
 • Enota Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna,
 • Enota vojašnice barona Andreja Čehovina Postojna,
 • Enota vojašnice Janka Premrla Vojka Vipava.

 Ključne naloge CZU so:

 • Organiziranje in izvajanje bojnega usposabljanja ter ugotavljanja stopnje usposobljenosti enot s pomočjo sistemov za simulacijo taktičnega delovanja (SSTD) ali brez.
 • Nudenje podpore pri usposabljanju in ugotavljanju usposobljenosti enot in posameznikov s SSTD.
 • Podpora usposabljanja deklariranim silam.
 • Podpora usposabljanja mobilizacijskih silam.
 • Podpora pri načrtovanju vaj SV.
 • Organiziranje in izvajanje specialističnih tečajev.
 • Izvajanje vojaških in civilnih operacijskih raziskav ter eksperimentov s pomočjo računalniških simulacij in modelov.
 • Izvajanje in sodelovanje na računalniško podprtih vajah (RPV) za enote SV, strukture SVNDN in druge oborožene sile (OS).
 • Načrtovanje, spremljanje in nadzor nad aktivnostmi SV, drugih OS in ostalih uporabnikov na VVSP v pristojnosti CZU.
 • Upravljanje z VVSP ter infrastrukturnimi objekt in sredstvi v pristojnosti CZU s poligoni, njegovimi vadišči, strelišči.
 • Implementacija Uredbe o DPN za OSVAD (poudarek na varovanju okolja in infrastrukturi).
 • Sodelovanje s civilnim okoljem v okviru domicilne pristojnosti CZU in VVSP CZU (Poček, Bač, Bloška polica in Mlake).
 • Organiziranje in zagotavljanje logistične podpore gostujočim enotam v vojašnici bAČ, vojašnici JPV in na VVSP CZU.

Organiziranje in izvajanje nalog podpore države gostiteljice (ang. HNS) v vojašnici bAČ in vojašnici JPV