Skoči do osrednje vsebine

V Službi za evropske zadeve in tehnično regulativo pripravljamo prostorske akte, projektno dokumentacijo in vloge za odobritev evropskih sredstev ter vodimo projekte na cestni infrastrukturi, ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi, od oddaje javnih naročil, spremljanja gradnje do poročanja nadzornim organom. Sodelujemo pri pripravi programskih dokumentov za sofinanciranje projektov z evropskimi sredstvi ter usklajujemo in vodimo priprave tehničnih specifikacij na področju prometne infrastrukture.

Projekti

Iskalnik