Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Založniška dejavnost je eno od pomembnejših delovnih področij Arhiva Republike Slovenije. Izdajanje publikacij v okviru javne službe arhivov izpostavlja 53. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Objavljanje arhivskih pripomočkov, kot so splošni in delni vodniki in inventarji, raznih študij o arhivskih virih in virov samih, olajša uporabo in razumevanje vsebine arhivskega gradiva širokemu krogu uporabnikov. Slednje je v skladu z arhivskim kodeksom etike, sprejetim na trinajstem mednarodnem arhivskem kongresu septembra 1996 v Pekingu, ki v 6. točki določa prizadevanje arhivistov za čim večjo dostopnost arhivskega gradiva.

Svojo prvo publikacijo je Arhiv Republike Slovenije, takrat še pod imenom Državni arhiv Ljudske Republike Slovenije, izdal leta 1960. Od tedaj je izšlo več kot 200 publikacij; od obsežnih monografij do manj obsežnih razstavnih katalogov.

Založniška dejavnost navsezadnje izpričuje raznovrstnost dela, ki ga opravljajo zaposleni v osrednjem slovenskem državnem arhivu. Posebno mesto med publikacijami imajo objave evidentiranj arhivskega gradiva, ki je pomembno za Slovenijo ali Slovence in ki se nahaja v arhivih zunaj meja naše države.   

Seznam publikacij

  • Publikacije Arhiva Republike Slovenije

    Publikacije, ki so izšle v okviru založbe Arhiva Republike Slovenije.
    Predstavitve

Cenik publikacij

  • Cenik publikacij Arhiva Republike Slovenije

    Cenik publikacij, ki jih lahko kupite osebno v arhivu, ali jih naročite in jih prejmete po pošti.
    Cenik